Chemia nieorganiczna/Kwasy beztlenowe

Kwasy beztlenowe to wodne roztwory wodorków niemetali, znajdujących się w 16. i 17. grupie układu okresowego.

Zasada nazywania kwasów beztlenowychEdytuj

Nazwę tworzy się dodając do nazwy pierwiastka końcówkę -wodorowy, na przykład: HBr – kwas bromowodorowy.

Otrzymywanie kwasów beztlenowychEdytuj

Kwasy beztlenowe powstają przez:

Syntezę wodoru z niemetalem

H2 + Cl2 → 2HCl

H2 + S → H2S

i rozpuszczenie tych wodorków metali w wodzie.

HBr → HBr(aq)

HCl → HCl(aq)