Nazwa łacińska: Lithium

Symbol chemiczny: Li

Liczba atomowa: 3

Masa atomowa: 6,941 u

Elektroujemność (wg Paulinga): 1,0

Konfiguracja elektronowa: [He]2s¹

Właściwości fizyczne

edytuj
 • Stan skupienia w t = 20 °C: stały
 • Temperatura topnienia [°C]: 180
 • Temperatura wrzenia [°C]: 1330
 • Barwa: srebrzystobiały
 • Zapach: bezwonny
 • Twardość: ?

Właściwości chemiczne

edytuj
 • Typowa wartościowości w związkach: I
 • Reakcje z tlenem: reaguje
 • Reakcje z wodą: reaguje
 • Reakcja z H2SO4: Li + H2SO4 -> Li2SO4 + H2
 • Reakcja z stężonym roztworem NaOH: nie reaguje
 • Reakcja z siarką: ?