Nazwa łacińska: Kalium

Symbol chemiczny: K

Liczba atomowa: 19

Masa atomowa: 39,0983 u

Elektroujemność (wg Paulinga): 0,9

Konfiguracja elektronowa: [Ar]4s¹

Właściwości fizyczne

edytuj
 • Stan skupienia w t = 20 °C: stały
 • Temperatura topnienia [°C]: 63,38
 • Temperatura wrzenia [°C]: 759
 • Barwa: srebrzystobiały
 • Zapach: bezwonny
 • Twardość: 0,4

Właściwości chemiczne

edytuj
 • Typowa wartościowości w związkach: I
 • Reakcje z tlenem: reaguje
 • Reakcje z wodą: reaguje
 • Reakcja z H2SO4: reaguje
 • Reakcja z stężonym roztworem NaOH: nie reaguje
 • Reakcja z siarką: reaguje