Delphi/Biblioteka VCL

< Delphi

VCLEdytuj

VCL (Visual Component Library) - Zestaw klas służący do szybkiego tworzenia aplikacji. W jego skład wchodzą zarówno wszystkie klasy reprezentowane przez komponenty na zakładkach, jak i wiele zwykłych klas pomocniczych.

KontrolkiEdytuj

TForm - Klasa reprezentujaca okno aplikacji


Inne klasyEdytuj

TStringList - Operacje na tekstach wielolinijkowych (tzn. zawierających znaki nowej linii)
TCanvas - Rysowanie po powierzchni okien, w tym również po pulpicie
TBitmap - Operowanie plikami graficznymi w formacie BMP (.bmp)
TIcon - Operacje na ikonach (.ico)