1. Wstęp
  1. Czym jest Delphi?
  2. Skąd wziąć Delphi?
  3. Gdzie szukać dodatkowych informacji?
 2. Pierwsze uruchomienie
  1. Struktura środowiska
  2. Pierwsze okno
  3. Niektóre właściwości okna
  4. Pierwsza kompilacja i uruchomienie
 3. Komponenty
  1. Zdarzenia
  2. Dynamiczne tworzenie komponentów (rozwiązanie zadania)
  3. Canvas, czyli rysowanie (rozwiązanie zadania)
  4. Bitmapy (rozwiązanie zadania)
  5. Menu (rozwiązanie zadania)
  6. Tworzenie własnych komponentów
 4. Język Object Pascal
  1. Słowa kluczowe
  2. Podstawowe typy danych
  3. Dyrektywy kompilatora
  4. Operatory
 5. Inne
  1. TFileStream, czyli zabawa na plikach
 6. Biblioteka VCL
 7. Linki zewnętrzne

Zobacz też

edytuj