Delphi/Operatory

Operatory są specjalnymi znakami, elementami języka programowania, służącymi do manipulowania danymi i sterowania pracą programu. Poniżej przedstawiam rodzaje operatorów, wraz z krótkim opisem.

Operatory przypisaniaEdytuj

Przypisanie danych jest jedną z najważniejszych i zarazem najczęściej wykonywanych czynności podczas programowania w Delphi. Jak sama nazwa wskazuje, operator przypisania powoduje przypisanie nowych danych do zmiennej:

Zmienna := 20;

Budowa jest bardzo prosta. Po lewej stronie należy wpisać nazwę zmiennej, do której zostanie przydzielona dana, a po prawej musi znaleźć się przypisywana wartość.

Operatory porównaniaEdytuj

W matematyce obowiązują takie znaki porównania jak > (znak większości) i < (znak mniejszości). Identyczne symbole są wykorzystywane w językach programowania.

Operator Język Delphi
Nierówności <>
Równości =
Większości >
Mniejszości <
Większe lub równe >=
Mniejsze lub równe <=

Operatory logiczneEdytuj

Operatory logiczne często są nazywane operatorami boolowskimi (ang. Boolean operators). Wynika to z tego, że realizują one operacje właściwe dla algebry Boole'a.

Faktycznym zastosowaniem tych operatorów jest testowanie kilku warunków.

Operator Język Delphi
Logicze i and
Logiczne lub or
Zaprzeczenie not

Operatory arytmetyczneEdytuj

Nauka, jaką jest matematyka, dawno temu wykształciła pewne symbole umowne, opisujące pewne działania, jak np. dodawanie czy odejmowanie. Oczywiście komputer jako maszyna umożliwia wykonywanie tych czynności w bardzo prosty sposób przy wykorzystaniu symboli identycznych jak w matematyce.

Operator Język Delphi
Dodawanie +
Odejmowanie -
Mnożenie *
Dzielenie rzeczywiste /
Dzielenie całkowite div
Reszta z dzielenia mod

Można tu zauważyć pewną różnicę w porównaniu z tym, czego uczyliśmy się w szkole podstawowej. W szkole bowiem jako znaku mnożenia używaliśmy kropki, natomiast komputerowym symbolem mnożenia jest gwiazdka (*). To samo tyczy się dzielenia (w szkole znak :) w Delphi symbol /.

Ciekawą operacją dostępną w Delphi jest dzielenie całkowite. Otóż stosując operator div w miejsce standardowego /, podzielimy liczby, lecz reszta z ewentualnego dzielenia zostanie pominięta. To samo tyczy się operatora mod - jeżeli chcemy uzyskać jedynie resztę z dzielenia, możemy użyć mod zamiast /.

W Delphi oczywiście można dodawać, dzielić i wykonywać wszystkie pozostałe działania arytmetyczne, korzystając ze zmiennych. Przykładowo: pobieramy dane od użytkownika i dodajemy dwie wartości. Dodawanie wartości zmiennych wygląda identycznie jak w przypadku zwyczajnych liczb:

X + Y; // dodanie wartości zmiennej X do zmiennej Y

W prosty sposób można także przypisać wynik jakiejkolwiek operacji:

Z := X * Y; // do zmiennej Z przypisz wynik mnożenie X i Y