Rozróżniamy tryby :

 • uruchomieniowe : tekstowe i graficzne
 • pracy : główne i dodatkowe ( ang. major and minor mode)

Tryby pracy edytuj

Emacsa można dostosować do swoich potrzeb. Wykonuje się to poprzez wybranie odpowiedniego trybu ( ang. mode ):

 • ręczne
 • automatycznie ( po otwarciu pliku określonego typu )

Typy trybów edytuj

Istnieją dwa typy trybów Emacsa :

 • główne (ang. Major mode)
 • dodatkowe (ang. Minor mode).

Dla pojedynczego bufora może być wywołany tylko jeden tryb głównych oraz wiele dodatkowych.

Istnieją tryby główne dla większości języków programowania które m.i. kolorują składnie, dodają nowe funkcje, nowe kombinacje klawiszy lub inteligentne "wcinanie" kodu źródłowego.

Dodatkowe tryby służą zazwyczaj do dodania jakiejś jednej funkcji np. wyświetlanie zegarka czy liczby wierszy.


Definicje trybów są umieszczone w plikach elispa ( rozszerzenie el ) za zwyczaj w katalogu:

/usr/share/emacs/site-lisp/

Wyjątkiem jest tryb cc-mode

Rodzaje trybów wg zastosowań edytuj

 • dla sprawdzania pisowni, np. Flyspell
 • dla programowania
  • podświetlania składni (ang. "syntax highlighting" ) : tryb dodatkowy Font Lock
 • przeglądanie katalogów (M-x dired)[1]
 • obsługa urządzeń typu modemy
 • graficzna przeglądarka stron WWW,
 • klient poczty elektronicznej,
 • gry komputerowe
 • implementacja ELIZY.

Tryby główne dla języków programowanie edytuj

Tryby wybieramy :[2]

M-x TRYB-mode

np. :

 • tryb AWK'a : M-x awk-mode
 • tryb BASH'a  : M-x sh-mode
 • tryb C/C++
 • tryb Pythona : M-x python-mode
 • tryb Fortrana : M-x fortran-mode
 • Java : M-x java-mode
 • JavaScript : M-x javascript-mode
 • PHP : M-x php-mode
 • Pascal : M-x pascal-mode
 • HTML : M-x html-mode

Lisp edytuj

InferiorEmacsLispMode edytuj

Otwieranie :

 • M-x ielm

Bufor w tym trybie przypomina powłokę ( ang. shell). Wwyrażenia są wykonywane a rezultat wyświetlany w buforze.


Lisp-Interaction mode edytuj

Bufor *scratch* jest w tym trybie. Ten tryb nieznacznie różni się od Emacs-Lisp mode.

SLIME edytuj

Skrót SLIME oznacza :

 • Superior Lisp Interaction Mode, Enhanced.[3]
 • The Superior Lisp Interaction Mode for Emacs

Jest oparty na :

 • Emacs Lisp
 • ILISP

Jest to tryb Emacsa dla Common Lispa, w szczególności :

 • CMU Common Lisp (CMUCL)
 • Steel Bank Common Lisp (SBCL)
 • Clozure CL (a.k.a. OpenMCL)
 • LispWorks
 • Allegro CL
 • CLISP
 • Scieneer CL
 • ECL
 • Corman CL
 • ABCL

SLIME należy do minor-mode

Otwieranie trybów edytuj

Jest to możliwe za pomocą komend lub menu.

Bibliografia edytuj

 1. Przegląd zastosowań Emacsa
 2. Jan Skowron : Zmiana trybu podświetlania składni - Emacs i Vim
 3. Emacs SlimeMode