Zawartość lekcji (Enhavo de leciono)

edytuj

W tej lekcji przedstawimy:

 • słownictwo dotyczące celów, pragnień, realizacji marzeń
 • rdzenie: ⋆
 • afiksy: -ig- ⋆

Słownictwo

edytuj
 • voli - chcieć
 • deziri - życzyć, życzyć sobie, pragnąć
 • revo - marzenie
 • espero - nadzieja

Gramatyka (Gramatiko)

edytuj

Sufiks

 • -ig-

oznacza czynić, skłaniać, powodować, sprawiać, nadawać cechę

 • bela - ładny
 • beligi - upiększać
 • sidi - siedzieć
 • sidigi - sadzać, posadzić - czynić siedzącym

Może występować również samodzielnie:

igi - czynić jakimś