Zawartość lekcji (Enhavo de leciono)

edytuj

W tej lekcji przedstawimy:

 • słownictwo dotyczące problemów współczesnego świata
 • rdzenie: ⋆
 • afiksy: -iĝ- ⋆

Słownictwo

edytuj
 • klimata ŝanĝo - zmiana klimatu
 • migri - wędrować
 • migrado - migracja
 • diskriminacio - dyskryminacja

Gramatyka (Gramatiko)

edytuj

Sufiks

 • -iĝ-

oznacza stawać się

 • bela - ładny
 • beliĝi - ładnieć czyli stawać się ładnym
 • levi - podnosić
 • leviĝo - podniesienie się

Może występować również samodzielnie:

 • sidi — siedzieć
 • sidiĝi — siadać - stawać się siedzącym

Przypomnij sobie, że:

 • sidigi - sadzać, posadzić - czynić siedzącym

Może występować również samodzielnie:

 • iĝi - stawać się jakimś

Prefiks fi- oznacza pogardę, obrzydzenie, niechęć moralną:

 • homo - człowiek
 • fihomo - podlec/nędznik

fi może występować samodzielnie jako wykrzyknienie oraz jako rdzeń:

Afiks -aĉ- oznacza gorszą wartość, złą jakość:

 • domo - dom
 • domaĉo - rudera

aĉ możne występować samodzielnie jako wykrzyknienie oraz jako rdzeń:

 • aĉa - kiepski/wstrętny/obrzydliwy/gorszący/podły