Zawartość lekcji (Enhavo de leciono)

edytuj

W tej lekcji przedstawimy:

 • słownictwo związane z pracą
 • afiksy: -ist- ⋆ -em-

Słownictwo

edytuj

Rdzeń oznaczający prace to labor- można go spotkać w takich słowach jak:

 • laboro - praca
 • labori - pracować
 • laboristo - pracownik
 • kunlabori - współpracować
 • laborema - pracowity

Aby utworzyć nazwę zawodu konieczne jest znanie rdzenia oznaczającego główną czynność.

 • kuraci - leczyć więc kuracisto - lekarz
 • instri - nauczać więc instruisto - nauczyciel
 • kuiri - gotować w sensie przygotowywać potrawę więc kuiristo - kucharz

Niektóre zawody mają swoje własne rdzenie:

 • tajloro - krawiec
 • La patro estas tajloro. - Ojciec jest krawcem.

Inne słowa przydatne przy rozmowach dotyczących pracy to:

 • pago - zapłata
 • salajro - wynagrodzenie
 • pensio - renta / emerytura
 • senlabora / senlaborulo bezrobotny
 • Mi serĉas laboron. - Szukam pracy.
 • Kian edukadon vi havas? - Jakie masz wykształcenie?
 • Mi laboras kiel ... - Pracuję jako... -

Gramatyka (Gramatiko)

edytuj

Nazwy zawodów tworzymy za pomocą sufiksu:

 • -ist-

Słowa oznaczające skłonność tworzymy za pomocą sufiksu:

 • -em-

Może on również występować jako osobne słowo

 • emo - skłonność
 • emi - być skłonnym
 • ema - skłonny

Ćwiczenia

edytuj

Ćwiczenie 7.1

edytuj
 • John jest programistą.
 • Jestem nauczycielem.
 • On był piłkarzem.
 • Wyspiański był malarzem.
 • Simon jest księdzem.
 • Dawid jest motocyklistą.