Zawartość lekcji (Enhavo de leciono)

edytuj

W tej lekcji przedstawimy:

 • słownictwo przydatne w podróży;
 • pytania o drogę
 • rdzenie: ⋆
 • afiksy: mal- ⋆
 
Esperanto
 
Dialog
Dialogoen flughaveno
Lidja: Saluton, Karlo! Kien vi veturas?

Karlo: Mi veturas al Londono, kaj vi?
Lidja: Mi veturas al Parizo.
Karlo: Kial vi veturas al Parizo, ĉu vi havas feriojn?
Lidja: Ne, bedaŭrinde nek feriojn nek ion similan. Mi veturas al laboro.
Lidja: Adiaŭ, Karlo.

Karlo: Adiaŭ, ĝis morgaŭ.

Vortaro (Słownictwo)

edytuj
 
direktoj – kierunki
 • veturi – jechać
 • iri – iść
 • piede – pieszo
 • rekte – prosto
 • dekstre - z prawej strony / na prawo / w prawo
 • maldekstre - z lewej strony / na lewo / w lewo


 • stacidomo – dworzec
 • kupeo – przedział
 • forveturo – odjazd
 • enireo – wejście
 • alta tensio – wysokie napięcie
 • informejo – informacja
 • loka – miejscowy
 • manĝvagono – wagon restauracyjny
 • reveturbileto – bilet w dwie strony
 • unudirekta bileto – bilet w dwie strony
 • kaso – kasa
 • necesejo – toaleta
 • libera loko – wolne miejsce
 • atendejo – poczekalnia
 • konferenco – konferencja
 • tuj – natychmiast
 • partopreni – uczestniczyć
 • poŝto – poczta
 • laciga – męczący

Gramatyka (Gramatiko)

edytuj

Prefiks:

 • mal-

oznacza przeciwieństwo / odwrotność

 • bone - dobrze
 • malbone - źle
 • fermi - zamykać
 • malfermi - otwierać
 • longa - długi
 • mallonga - krótki

Może też występować samodzielnie:

 • male - przeciwnie

Ekzercoj (Ćwiczenia)

edytuj