Liczebnik to część mowy wyrażająca liczebność przedmiotów.

Liczebniki główne

edytuj

Zobacz: Lekcja 4

0 - nul 10 - dek
1 - unu 11 - dek unu 10 - dek
2 - du 12 - dek du 20 - dudek
3 - tri 13 - dek tri 30 - tridek
4 - kvar 14 - dek kvar 40 - kvardek
5 - kvin 15 - dek kvin 50 - kvindek
6 - ses 16 - dek ses 60 - sesdek
7 - sep 17 - dek sep 70 - sepdek
8 - ok 18 - dek ok 80 - okdek
9 - naŭ 19 - dek naŭ 90 - naŭdek

100 - cent 1000 - mil

W wyrażeniach po trzy, po cztery, po pięć stosuje się liczebnik główny np.:

 • mi disdonas po tri fruktoj - rozdaję po trzy owoce.
 • ili prenas po mil - oni zabierają po tysiącu.

Liczebniki porządkowe

edytuj

Liczebnik porządkowy tworzy się z głównego dodając końcówkę -a np.:

 • unua - pierwszy
 • dua - drugi
 • centa - setny
 • centa okdeka kvina - sto osiemdziesiąty piąty
 • mila - tysięczny

Liczebniki ułamkowe

edytuj

Aby wyrazić jakąś część całości do liczebnika dodajemy końcówkę -ono np.:

 • 1/2 - duono
 • 1/3 - triono
 • 1/4 - kvarono
 • 1/1000 - milono

natomiast aby wyrazić ile jest części całości to po prostu podajemy ich liczbę. np:

 • 2/3 - du trionoj
 • 3/4 - tri kvaronoj
 • 6/7 - ses seponoj
 • 7/8 - sep okonoj

Przysłówek od liczebników

edytuj

Aby utworzyć przysłówek z liczebnika również należy dodać końcówkę -e np.:

 • unue - po pierwsze
 • due - po drugie
 • cente okdeke kvine - po sto osiemdziesiąte piąte

albo dodać końcówkę -foje np.:

 • unufoje - raz
 • dufoje - dwa razy
 • trifoje - trzy razy

albo końcówkę -ope np.:

 • unuope - w pojedynkę
 • duope - we dwoje
 • triope - we trójkę

Rzeczowniki od liczebników

edytuj

Rzeczowniki od liczebników to przede wszystkim nazwy liczb i cyfr tworzymy je dodając końcówkę -o (właściwą dla rzeczowników) np:

 • unuo - jedynka
 • duo - dwójka
 • trio - trójka

Przymiotniki od liczebników

edytuj

Do liczebnika dodając końcówkę -obla tworzymy przymiotnik o znaczeniu krotności np.:

 • unuobla - pojedynczy
 • duobla - podwójny
 • triobla - potrójny