Fizyka teoretyczna/Bibliografia

 • S. Brandt, Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • B.M. Jaworski, A.A. Dietłat, Fizyka. Poradnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, wydanie drugie.
 • Stanisław Szpikowski, Elementy mechaniki kwantowej, UMCS, Lublin 1999.
 • Bernard F. Schutz, Wstęp do Ogólnej teorii względności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, wydanie drugie.
 • Jerzy Sikorski, Ogólna Teoria Względności i czarne dziury [1] (uwaga: link nie działa, 2009-04-03, 20:16:43). [2] (Odzyskana wersja z 10.10.2007r za pośrednictwem archive.org)
 • Karol Izydor Wysokiński, Fizyka statystyczna, Skrypt do fizyki statystycznej.
 • I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiawjew, Matematyka. Poradnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część pierwsza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część druga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • David J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • K.E. Schmidt, The Liénard-Wiechert Potentials and the Larmor radiation equation, Department of Physics and Astronomy Arizona State University [3]
 • Kerson Huang, Podstawy fizyki statystycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Robert Kosiński, Wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej, Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 • Stanislaw Kryszewski, Mechanika Kwantowa- Skrypt kursu podstawowego [4]
 • L. D. Landau, E. M. Lifszyc,Teoria pola, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1973.
 • Alfred Zagórski, Metody matematyczne fizyki, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • Krzysztof Pomorski, Mechanika teoretyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 • Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 • Frank S. Crawford Jr, Fale, Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
 • Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc, Hydrodynamika, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009