Fizyka teoretyczna
Fizyka teoretyczna
Spis treści
Fizyka teoretyczna

Mirosław Makowiecki


SPIS RZECZY

Fizyka teoretyczna – opisuje dokładnie zjawiska z różnych dziedzin fizyki oraz matematykę i teorie fizyczne potrzebne do jej zrozumienia, tzn. szczególna teoria względności, ogólna teoria względności, statystyka matematyczna, teoria pola i inne, wcześniej nie wymienione.

Podręczniki edytuj

 1. Metody matematyczne fizyki
 2. Statystyka matematyczna
 3. Metody numeryczne fizyki
 4. Fale
 5. Mechanika teoretyczna
 6. Szczególna teoria względności
 7. Wstęp do fizyki jądra atomowego
 8. Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
 9. Elektrodynamika klasyczna
 10. Mechanika kwantowa
 11. Fizyka statystyczna
 12. Ogólna teoria względności

Bibliografia edytuj

Licencja

Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.