Fortran/Procedury i funkcje

Tworząc programy niejednokrotnie zdarzy Ci się powtarzać kilkakrotnie ten sam fragment kodu. Będzie on dotyczył różnego rodzaju czynności. Może także się zdarzyć, że będziesz potrzebował użyć języka Fortran w projekcie, który będzie tworzony przy użyciu języka C. W podobnych przypadkach użyjesz funkcji. Funkcję można zdefiniować jako wydzielony fragment programu wyspecjalizowany do wykonywania określonej czynności. W tytule tego rozdziału zostało także użyte słowo procedura. Jest to z kolei pewien przypadek funkcji, kiedy nie zwraca ona żadnej wartości – np. wyniku obliczeń. Różni się ona przy tym sposobem deklaracji oraz wywołania.

Korzystanie z funkcji Edytuj

Ucząc się trudnej sztuki programowania z tego podręcznika spotkałeś się już z funkcjami. Dobrym przykładem mogą tu być funkcje write oraz print, które służą do obsługi wyjścia programu. Funkcję wywołuje się w następujący sposób (elementy w nawiasach kwadratowych są nieobowiązkowe):

 [zmienna =] nazwa_funkcji([argumenty funkcji])

W języku Fortran istnieje także możliwość przypisania funkcji pewnej wartości i korzystania z niej jako ze zmiennej. Oto jej deklaracja:

 nazwa_funkcji([argumenty funkcji]) = wartość

Deklarowanie funkcji Edytuj

W języku Fortran funkcję definiuje się w sposób następujący:

 [typ danych] FUNCTION nazwa_funkcji ([argumenty funkcji])
  instrukcje...
 END

Zwracanie wartości Edytuj

W przeciwieństwie do np. C, w Fortranie wartość, która ma zostać zwrócona, jest przypisywana nazwie funkcji. Natomiast słowo RETURN powoduje natychmiastowe wyjście z funkcji. Wygląda to mniej więcej tak:

 real function kwadrat (a)
   real, intent(in) :: a
   kwadrat = a**2
   return
 end function

Funkcja rekurencyjna Edytuj

W języku Fortran stworzenie funkcji rekurencyjnej nie jest takie proste, a dodatkowo nie jest zgodne ze standardem f77. Aby funkcja mogła wywołać samą siebie, musimy użyć słowa recursive:

 recursive function nazwa
  nazwa()
 end function nazwa

Procedura Edytuj

Oprócz funkcji, wyróżniamy jeszcze procedurę. Definiuje się ją tak:

 subroutine nazwa_procedury ([argumenty])
  instrukcje
  [return]
 end subroutine nazwa_procedury

Aby wywołać procedurę, musisz użyć instrukcję call:

 call nazwa_procedury ([argumenty])