Wielomiany

edytuj

definicja wielomianu

 octave:3> c=[1 1 1]
 c =   1  1  1

wyświetlenie wielomianu

 octave:4> polyout(c, 'z')
 1*z^2 + 1*z^1 + 1

Miejsca zerowe wielomianu czyli rozwiązania równania  

 octave:5> roots(c)
 ans =
 -0.50000 + 0.86603i
 -0.50000 - 0.86603i

Obliczyć wartość wielomianu   w punkcie  .

 
 P=[7 -1 0 5];
 polyval(P, 11)

Wynikiem jest

 9201