GNU Octave/Wprowadzenie

Rozpoczęcie pracy edytuj

W terminalu wpisz :

octave

W zależności od wersji otrzymasz :

GNU Octave, version 3.2.4
Copyright (C) 2009 John W. Eaton and others.
This is free software; see the source code for copying conditions.
There is ABSOLUTELY NO WARRANTY; not even for MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. For details, type `warranty'.

Octave was configured for "x86_64-pc-linux-gnu".

Additional information about Octave is available at http://www.octave.org.

Please contribute if you find this software useful.
For more information, visit http://www.octave.org/help-wanted.html

Report bugs to <bug@octave.org> (but first, please read
http://www.octave.org/bugs.html to learn how to write a helpful report).

For information about changes from previous versions, type `news'.

octave:1>

Możesz zakończyć pracę

quitDane edytuj

Wprowadzanie danych edytuj

Zakończenie linii średnikiem powoduje, że Octave nie wyświetla wyniku działania komendy :


octave:2> B = rand (3, 2);

Zakończenie linii poprzez naciśnięcie klawisza Enter powoduje wyświetlenie wyniku działania komendy :

octave:3> B = rand (3, 2) 
B =
 0.515199 0.315178
 0.765914 0.018528
 0.923735 0.585183

Wklejanie danych z Windows do Octave

 • Skopiuj odpowiednie dane z Windows do schowka ( zaznacz, potem Ctrl-C )
 • przejdź do okna Octave
 • użyj środkowego klawisza myszy

Generowanie danych edytuj

Wektor edytuj

 • Wygenerować wektor długości 10 zawierający losowe liczby rzeczywiste z przedziału [-3, 5]
octave:1> rand(1,10).*8-3
ans =
  1.17900  1.20344  0.58057  -2.59145  3.03283  2.24702  4.99211  1.49550 -1.05363 -1.32788

Macierz edytuj

Ręczne tworzenie macierzy. Średnik oddziela wiersze :

a = [ 1, 1, 2; 3, 5, 8; 13, 21, 34 ]
a =

  1  1  2
  3  5  8
  13  21  34

Wygenerować macierz 3x5 (3 wiersze, 5 kolumn) zawierającą losowe liczby naturalne z przedziału [1, 99]

octave:2> floor(rand(3,5).*99).+1 # Element-wise operations 
ans =
 80 63 74 19 55
 81 15 81 26  3
 81 80 70 16 95

Octave numeruje po ludzku czyli zaczyna od 1.[1]

Zapisywanie danych edytuj

Macierz MyImage po zapisaniu do pliku png ma wielkość 898 KB. Jeśli zapiszemy macierz do dalszej obróbki

octave:4> save MyImage.dat MyImage # format domyślny = Tekstowy = 98,2 MB
octave:5> save -v7 MyImage.mat # 5.9 MB
octave:6> save -mat MyImage.mat # 91.6 MB

Sprawdzanie czasu wykonania edytuj

Obliczyć czas wykonania komendy lub podprogramu. Komenda tic włącza stoper, a toc wyłącza i podaje czas w sekundach, który upłynął od ostatniego tica. Na przykład:

octave:85> tic; eig(rand(500,500)); toc
ans = 1.6109
octave:86> tic; toc
ans = 0.00042700


Katalogi edytuj

Sprawdzamy katalog roboczy komendą pwd :

octave-3.2.3:1> pwd
ans = /home/adam

Aktualna ścieżka wyszukiwania :

path

Możesz dodać katalog do ścieżki ( tylko na tą sesję )

octave:2> addpath("/home/dedmonds/octave/mfiles/");

i jeśli chcesz zachować zmienioną ścieżkę na stałe ;

savepath

Aktualny katalog

dir

Zawartość aktualnego katalogu

ls

lub

what

Aby przerwać wyświetlanie naciśnij klawisz q

Skrypty edytuj

Skrypt jest to plik z kodem Octave.

Typy edytuj

 • skrypt z definicją funkcji ( jednej lub więcej funkcji)
 • skrypt Octave z kodem
 • skrypt Bash z kodem Octave
 • skrypt z definicją klasy


Zapisujemy go z rozszerzeniem m ( np. nazwa.m) w aktualnym katalogu.

Uruchomiamy go za pomocą nazwy bez rozszerzenia, w tym przypadku nazwa.


Jak uruchomić skrypt z kodem matlaba?

Przykłady skryptów są tutaj.


Skrypt Basha edytuj

#!/bin/bash
# for-bash:
#{
 exec octave -q --no-init-file "$0" ${1+"$@"}
#}
# for-octave:
1;
function jim ()
 printf ("program_name: '%s'\n", program_name ());
endfunction
printf ("calling jim\n")
jim

Uruchamianei edytuj

 • z poziomu Octave
  • source (file)
  • nazwa
  • nazwa.m
 • z poziomu Basha

Pakiety edytuj

Pakiet przed użyciem trzeba :

 • zainstalować
 • załadować

Instalacja edytuj

Najpierw ściągamy z z http://octave.sourceforge.net/packages.php plik z pakietem. Zapisujemy go w katalogu roboczym ( pwd).

Instalujemy poleceniam :

pkg install package_file_name.tar.gz

Pakiet jest kopiowany do odpowiedniego katalogu

lub :

sudo apt-get install octave-image

Ładowanie edytuj

Ładowanie zainstalowanych pakietów :

pkg load package_name

Przykład : funkcja waitbar jest w pakiecie miscellanous. Przed jej użyciem należy ten pakiet załadować.

Sprawdzanie edytuj

Lista zainstalownych pakietów uzyskamy za pomocą pkg list

octave-3.2.3:2> pkg list
Package Name    | Version | Installation directory
-------------------+---------+-----------------------
       ftp |  1.0.2 | /usr/share/octave/packages/3.2/ftp-1.0.2
     general *|  1.1.3 | /usr/share/octave/packages/3.2/general-1.1.3
      image *| 1.0.10 | /usr/share/octave/packages/3.2/image-1.0.10
        io *|  1.0.9 | /usr/share/octave/packages/3.2/io-1.0.9
  miscellaneous *|  1.0.9 | .../share/octave/packages/3.2/miscellaneous-1.0.9
missing-functions *|  1.0.2 | .../octave/packages/3.2/missing-functions-1.0.2
       plot *|  1.0.7 | /usr/share/octave/packages/3.2/plot-1.0.7

Gwiazdka obok nazwy pakietu pokazuje że pakiet jest załadowany ( gotowy do użycia )


Opis zainstalowanych pakietów :

 pkg describe -verbose all


Lista dostępnych pakietów :

 • na Octave-Forge[3]


Odnośniki edytuj

 1. Jaahquubel : Octave - szybkie klejenie obrazków cz. 2
 2. stackoverflow question: how-to-execute-m-files-in-octave
 3. Octave-Forge