GNU Octave/Rozwiązanie układu równań liniowych

Rozwiązanie układu równań liniowych edytuj

Rozwiązać układ równań  

A = [2 -1; 1  3];
f = [1 11];
u = A\f'

lub alternatywnie:

u=inv(A)*f'

Wynikiem jest:

u = [2 3]