Schemat działań Gita


Pojęcia

edytuj

Git - koncepcje :

 • Zdecentralizowane
  • Każde repozytorium jest gałęzią
 • Semantyczne
  • Drzewo reprezentuje katalog
  • Zatwierdzenie reprezentuje drzewo, poprzednie zatwierdzenie(a) i wiadomość
  • tag jest aliasem dla commita
 • Zatwierdzenie jest zaprojektowane z uwzględnieniem sum kontrolnych
 • Zatwierdzenie może mieć kilkunastu przodków
  • Reprezentuje scalenie dwóch linii rozwojowych


Projekt

edytuj

repozytorium

edytuj
 • origin
 • remote

"A remote is a short name (like an alias) used to refer to a specific git repository. Instead of always saying git fetch git://sitaramc/gitolite, you can add that as a remote and use that short name instead of the long URL. For convenience, a 'remote' called 'origin' is automatically created when you clone a repo, pointing to the repo you cloned from." [1]

Co zawiera repo ?

ls -al .git


lokalne ( ang. local)

edytuj

Jak znaleźć lokalne repozytorium nbędąc w katalogu nadrzędnym :[2]

 find ~ -type d -name .git


lub bez rozszerzenia ".git"


 find ~ -type d -name .git | xargs -n 1 dirname

zdalne (ang. remote)

edytuj

Jak znaleźć adres zdalenego repozytorium będąc w katalogu zawieraja cym localne repozytorium? [3]

 git config --get remote.origin.url
 git remote get-url origin 
 git remote show origin

Drzewo i jego gałęzie

edytuj

Gałęzie służą do :

 • testowania zmian bez naruszania głównego kodu
 • testowania zmian niezależnie od siebie

Gałęzie możemy :

 • łączyć ( ang. merge) z główną gałęzią
 • dodawać
 • usuwać

Gałąź master jest domyślną gałęzią w momencie tworzenia nowego repo.

Polecenia związane z gałęziami :

Tryb pracy

edytuj

Git pracuje w trybie klient-serwer.

Użytkownicy

edytuj
 • administator/ właściciel głównego repozytorium
 • administator/ właściciel sklonowanego repozytorium
 • inny użytkownik

Lokalizacje

edytuj
 
lokalizacje

Mamy przynajmniej 2 lokalizacje :

 • katalog projektu ( na twoim komputerze , ang. working directory)
 • lokalne repozytorium projektu ( na komputerze , ang. local repository) znajdujące się wewnątrz katalogu projektu

Mogą wystąpić dodatkowe lokalizacje :

 • zdalne repozytorium projektu ( ang. remote repository) np. na serwerze :
  • GitHub [4]
  • Gitourius
 • kopie repozytoriom ( ang. the cloned repository )

Operacje

edytuj

Operacje dzielimy na :

 • lokalne ( na komputerze )
 • zdalne ( na serwerze lub pomiędzy serwerem a komputerem lokalnym)

Sytuacje

edytuj

Sytuacje zależą od typu :

 • liczby użytkowników
 • projektu / repozytorium / gałęzi
 • operacji którą chcemy wykonać

najprostsza sytuacja

edytuj
 • 1 użytkownik
 • 1 projekt
 • 1 repozytorium ( lokalne)
 • 1 gałąź

Ograniczenia

edytuj

Git nie śledzi węzłów urządzeń (ang. device nodes) oraz zmian uidów i gidów.

Aby wyświetlić w katalogu roboczym pliki (np. węzły urządzeń), które nie będą śledzone, należy wykonać komendę:

find / ! -type f ! -type l ! -type d -ls

Odnośniki

edytuj
 1. git concepts
 2. sixarm : git-how-to-find-git-repository-directories ?
 3. stackoverflow qestion : how-can-i-determine-the-url-that-a-local-git-repository-was-originally-cloned-fr
 4. GitHub