GnuPG/Eksport klucza publicznego

Jeśli chcemy, by inni mogli szyfrować wysyłane do nas wiadomości, muszą oni mieć nasz klucz publiczny. Musimy go zatem wyeksportować. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to export do pliku binarnego. Służy do tego przełącznik --export [nazwa]. [nazwa] jest opcjonalna i określa, który klucz wyeksportować (możemy użyć numeru lub adresu e-mail a nawet tylko jego części). Jeśli nie zostanie podana, wyeksportowane zostaną wszystkie klucze. Program gpg domyślnie zapisuje wynik do standardowego wyjścia więc musimy je przekierować do pliku (tak jak poniżej). Alternatywnym rozwiązaniem jest użycie przełącznika --output <nazwa pliku>.

 $ gpg --export adres@email.pl >/tmp/klucz
 $ file /tmp/klucz
 /tmp/klucz: GPG key public ring
 $

Drugi sposób to eksport do pliku tekstowego (który można np. "wkleić" do e-maila lub na stronę internetową). W tym przypadku musimy dołączyć jeszcze opcję --armour. Podobnie jak poprzednio możemy albo przekierować wyjście programu albo ustalić plik wyjściowy przełącznikiem --output. Robimy to tak:

 $ gpg --armour --output /tmp/klucz2 --export adres@email.pl 
 $ file /tmp/klucz2
 /tmp/klucz2: PGP armored data public key block
 $ cat /tmp/klucz2
 -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
 Version: GnuPG v1.2.6 (GNU/Linux)
 
 mQGiBEGaNQMRBADjQnGz4XaFgnyw9myEDRzDT9yZNdbkVk6wTF1e0YUgikmLAV+V
 yP1PLnLmzNaSt8omssoBp5S5ysTY6FMqFGtytCQek4YZyxbO/tP4SUUnM8w8rvgN
 1K54+xSHF4RyINagEZbjTBPw5A8rTZXReVJ5Wc4O+uV58XwPETXMPXCCTwCgzF9I
 pcUa6A7G/tj4BebQms5sZbMD/AhcskgaZW+IR/wKrI9EH04Jt+phrONfx1uXr8Dw
 HVftalxLYQBANC3RBfxqRxrn5+vRk6Kp9X18wO9Iz342/mMlxam4d+m7vnrNK8wc
 qeIKv01ICGbtNKh0JISrJ7eDfJfHmuuC5+pCTBx3ZcxAxsmwD4t6029vEG0O2BOh
 4cTiBADMQyiBIBYhPxqoCCKBI+H/HyLIqrV2BwKMb8bfWWL9B22704EYZOVO7oCG
 ACrePrYVMf0lsg2CfnDdK74AOe7K5bAIi/t3DJHbOgjpbzUXWjvVLMoC7M5lMJAg
 G375YD8KAVXVo61l75fpxeKRO/6LQd4EyGQ1WjKkKv/Zo+ujIbQeSW1pZSBOYXp3
 aXNrbyA8YWRyZXNAZW1haWwucGw+iF4EExECAB4FAkGaNQMCGwMGCwkIBwMCAxUC
 AwMWAgECHgECF4AACgkQZYUAdmML6D/UXACghsaiUUUvQvnqzOBVPQv3BtWeAQkA
 oJkaQr4GRXnKRplRDIJu7gxnx3j3uQENBEGaNQoQBAC5AT4WPf/P633ZPyUUgQyR
 3hfHXGc6JAbqybXC9XsOWwTX9SroFz2ew+T69WXIFLxOy/wkzsiOc1vWVmaDuu0k
 VOuaaNp2K9JwZU4Z2kDdkAs7G0UxNSjTCcdbNeUQgZkWjhzafg0hr1x69Gw3Y39O
 yVz1H7tSCRRUB88CEoggQwADBgQAo/RYzidlKQ8SNgd7IUX7JH7ZBsxACuvkygFE
 rK0oZpjeMYIypLm1yhsQ3BlnQDL4P9bSHn7SlVmHg3IlaBJSMZZ6HnTcnnDqfPun
 VWFfpatIEMI1ZszC/QzhD5L8dDQTUWwaacTrwVv5zXmbHx8gICoCLoTZrjfIxV5y
 d922OhqISQQYEQIACQUCQZo1CgIbDAAKCRBlhQB2YwvoP64MAKCOQK76i9lrE9oI
 UrNYM/v4Myap4QCcD3B77vNHeu+CfBv56a7XPYlbLgY=
 =AFFC
 -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
 $

Po wyeksportowaniu klucza publicznego (w formie binarnej lub tekstowej) możemy go wysłać znajomym e-mailem, udostępnić np. na stronie internetowej lub skorzystać z innego sposobu komunikacji. Nie musimy się obawiać, że nasz klucz publiczny trafi do kogoś, kogo nie znamy. Jak już wspomniałem, nie stanowi to zagrożenia.