GnuPG/Import klucza publicznego

Wiemy już jak eksportować klucze. Teraz nauczymy się je importować. Sprawa ma się podobnie jak w przypadku eksportu - możemy określić plik z którego wczytane zostaną klucze lub po prostu przekierować wejście programu. Do importu używamy parametru --import [nazwa-pliku]. Jeśli nie podamy nazwy pliku, program będzie próbował wczytać je przez standardowe wejście. Nie ma różnicy czy importowany plik ma postać binarną czy tekstową. Oto przykład:

 $ gpg --import /tmp/klucz-import
 gpg: klucz D82E0E4B: klucz publiczny ,,Krzysztof Adamski <mr_K@interia.pl>'' wczytano do zbioru
 gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
 gpg:         dołączono do zbioru: 1
 
 $ gpg --list-keys
 /var/home/gnupg/.gnupg/pubring.gpg
 ---------------------------------
 pub 1024D/630BE83F 2004-11-16 Imie Nazwisko <adres@email.pl>
 sub 1024g/624564B4 2004-11-16
 
 pub 1024D/D82E0E4B 2004-02-07 Krzysztof Adamski <mr_K@interia.pl>
 sub 1024g/E9B3B634 2004-02-07
 $

Jak widać został zaimportowany nowy klucz i znajduje się on na naszej liście kluczy. Teraz możemy już wysyłać zaszyfrowane wiadomości do osobnika używającego tego klucza, a także sprawdzać jego podpisy.