Historia dla gimnazjum/Świat po 1989 roku

Świat po 1989 roku bardzo się zmienił. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w tym czasie stało się obalenie komunizmu. Rozwój techniki, nauki, zaciśnięcie współpracy między wschodnią a zachodnią Europą pokazały, iż te 20 lat stały się bardzo dobre w historii świata. Jednakże głód, terroryzm, ubóstwo, podział świata na Bogatą Północ i Biedne Południe oraz degradacja środowiska nadal dominują na liście najważniejszych problemów po II wojnie światowej. Należy również pamiętać o tym, iż ludzkość trzyma najgroźniejsza broń na świecie, jaką jest bomba atomowa.

Mapa Europy po 1989 roku

Za najważniejsze osiągnięcia tych dwudziestu lat uznajemy:

 • Unię Europejską.
 • Walutę Euro.
 • Obalenie komunizmu.
 • Rozwój gospodarczy państw Europy Środkowej.
 • Upowszechnienie Internetu.
 • Rozwój techniki (powstanie telefonów komórkowych, telewizja 3D, komputery).
 • Rozwój nauki (masa odkryć medycznych, badania kosmosu).

Za najważniejsze problemy na świecie możemy uznać:

 • Podział świata na Bogatą Północ i Biedne Południe.
 • Dyktatury (Irak, Iran, Korea Północna).
 • Terroryzm.
 • Zła polityka gospodarcza (na przykład Grecja i kryzys gospodarczy w 2010 roku).