Historia dla gimnazjum

< Okładka i interwiki

Spis treści

edytuj
 1. Wstęp

Prehistoria

edytuj
 1. Afryka – kolebka ludzkości  
 2. Początki człowieka rozumnego  
 3. Rewolucja neolityczna  
 4. Prehistoria – powtórzenie  

Starożytność

edytuj
 1. Najstarsze cywilizacje
  1. Mezopotamia  
  2. Starożytny Egipt
  3. Starożytny Izrael  
  4. Najstarsze cywilizacje – powtórzenie
 2. Starożytna Grecja
  1. Hellada i Hellenowie  
  2. Sparta  
  3. Demokratyczne Ateny  
  4. Wojny grecko-perskie  
  5. Religia Greków  
  6. Kultura i sztuka Greków  
  7. Aleksander Wielki  
  8. Starożytna Grecja – powtórzenie  
 3. Starożytny Rzym
  1. Początki Rzymu  
  2. Ekspansja Rzymian  
  3. Następstwa wielkich podbojów
  4. Od republiki do cesarstwa
  5. Cesarstwo rzymskie
  6. Osiągnięcia Rzymian
  7. Religia i obyczaje Rzymian
  8. Kultura i sztuka rzymska
  9. Chrześcijanie
  10. Upadek Rzymu

Średniowiecze

edytuj
 1. Początki średniowiecza
  1. Bizancjum  
  2. Arabowie i islam
  3. Germanowie na ziemiach Rzymu
  4. Państwo Franków  
  5. Cesarstwo Ottonów  
  6. Słowianie  
  7. Feudalizm
  8. Sztuka romańska
  9. Kościół na początku drugiego tysiąclecia
  10. Początki średniowiecze – powtórzenie
 2. Polska pierwszych Piastów
  1. Rządy Mieszka I  
  2. Bolesław Chrobry  
  3. Kryzys i odbudowa Polski w XI wieku  
  4. Państwo Bolesława Krzywoustego  
  5. W Polsce pierwszych Piastów
  6. Powtórzenie  
 3. Pełne średniowiecze
  1. Wyprawy krzyżowe  
  2. Stany społeczne  
  3. Średniowieczne miasta
  4. Nauka i literatura w średniowieczu
  5. Sztuka gotycka  
  6. Pełne średniowiecze – powtórzenie
 4. Rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie Polski
  1. Początki rozbicia dzielnicowego  
  2. Polska w pierwszej połowie XIII wieku  
  3. Ku zjednoczeniu ziem polskich  
  4. Panowanie Władysława Łokietka  
  5. Czasy Kazimierza Wielkiego. Unia z Węgrami
  6. Rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie Polski – powtórzenie
 5. Jagiellonowie na tronie polskim
  1. Unia z Litwą. Rządy Władysława Jagiełły  
  2. Bitwa pod Grunwaldem  
  3. Czasy Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka  
  4. Gospodarka, społeczeństwo i kultura w Polsce późnośredniowiecznej
  5. Jagiellonowie na tronie polskim – powtórzenie
 6. Schyłek średniowiecza'
  1. Późne średniowiecze  
  2. Ku odrodzeniu  
  3. Schyłek średniowiecza – powtórzenie  

Nowożytność

edytuj
 1. Renesans w Europie. Wiek XVI
  1. Renesans i humanizm w Europie
  2. Sztuka renesansu
  3. Ameryka i Azja w średniowieczu i starożytności  
  4. Wielkie odkrycia geograficzne
  5. Gospodarka Europy w czasach odrodzenia
  6. Reformacja  
  7. Renesans w Europie. Wiek XVI – powtórzenie
 2. Rzeczpospolita w czasach odrodzenia
  1. Początki demokracji szlacheckiej
  2. Złoty wiek Rzeczypospolitej
  3. Renesans na ziemiach polskich
  4. Rzeczpospolita w czasie pierwszych władców elekcyjnych  
  5. Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku
 3. Europa w XVII wieku
  1. Barok w Europie
  2. Europa Zachodnia w XVII wieku
 4. Rzeczpospolita w XVII wieku
  1. Barok na ziemiach Rzeczypospolitej
  2. Wojny polsko-szwedzkie  
  3. Wojny polsko-rosyjskie. Problem kozacki  
  4. Wojny polsko-tureckie  
  5. Oligarchia magnacka i wewnętrzny rozpad
 5. Europa i świat w XVIII wieku
  1. Oświecenie
  2. Postacie z filozofii nowożytnej
  3. Klasycyzm i rokoko
  4. Rosja w XVIII wieku
  5. Prusy w XVIII wieku
  6. Austria w XVIII wieku
  7. Narodziny Stanów Zjednoczonych
  8. Wielka Rewolucja Francuska
 6. Rzeczpospolita w XVIII wieku
  1. Czasy saskie
  2. Oświecenie na ziemiach Rzeczypospolitej
  3. Rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego  
  4. Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja i II rozbiór Polski
  5. Insurekcja kościuszkowska. Upadek Rzeczypospolitej  
  6. Rzeczpospolita w XVIII wieku – powtórzenie

XIX wiek

edytuj
 1. Wojny napoleońskie
  1. Napoleon podbija Europę
  2. Polacy w czasach napoleońskich  
  3. Wojny napoleońskie – powtórzenie  
 2. Świat po kongresie wiedeńskim
  1. Kongres wiedeński  
  2. Powstanie listopadowe
  3. Wiosna ludów
  4. Zjednoczenie Niemiec i Włoch
  5. Powstanie styczniowe
  6. Trzech zaborców, trzy światy – życie pod obcym panowaniem

Współczesność

edytuj
 1. I wojna światowa i dwudziestolecie międzywojenne na świecie
  1. Świat zmierza ku wojnie – przyczyny i wybuch konfliktu
  2. Przebieg I wojny światowej  
  3. Rewolucje rosyjskie w 1917 roku  
  4. Koniec I wojny światowej  
  5. Świat po I wojnie światowej
  6. Włochy w okresie międzywojennym
  7. Traktat wersalski
  8. Powojenne Niemcy
  9. Wielka wojna" i odzyskanie niepodległości – powtórzenie
 2. Odzyskanie niepodległości. Czasy międzywojenne w Polsce
  1. Sprawa polska
  2. Odzyskanie niepodległości
  3. Walki o granice Polski
  4. Przewrót majowy i rządy sanacji
 3. Dwudziestolecie międzywojenne na świecie
  1. Wielki kryzys
  2. Rozwój systemów totalitarnych w Europie
 4. II wojna światowa
  1. Geneza II wojny światowej
  2. Początek II wojny światowej  
  3. Ludność cywilna Europy w czasie II wojny światowej
  4. Atak Hitlera na Rosję. Kontrofensywa Aliantów
  5. Mocarstwa kształtują obraz powojennego świata. Ostateczne pokonanie Niemiec
  6. II wojna światowa – powtórzenie
 5. Po II wojnie światowej
  1. Polska w komunizmie
  2. Polska za czasów Gierka
  3. Jan Paweł II
  4. Solidarność
  5. Zimna wojna na świecie
  6. Unia Europejska
  7. Amerykańskie supermocarstwo
  8. Wojna w Wietnamie
  9. Polska po 1989 roku
  10. Świat po 1989 roku
  11. XXI wiek

Materiały dodatkowe

edytuj
 1. Kalendarium

Filozofia

edytuj
 1. Czym jest filozofia
 2. Jak dzieli się filozofię?
 3. Czym jest historia filozofii?
 4. Dlaczego warto uprawiać filozofię?

Inne strony

edytuj
 1. Autorzy
 2. Bibliografia
 3. Rozdziały usunięte z podręcznika