Historia dla gimnazjum/Unia Europejska

Unia Europejska znana nam dzisiaj powstała w 1993 roku. Już 52 lata temu, w 1951 roku powstał zalążek tej organizacji. Była to Europejska Wspólnota Węgla i Stali. W jej skład początkowo wchodziły Belgia, Holandia, Luksemburg i Włochy. Francja i Republika Federalna Niemiec także wyraziły współpracę gospodarczą, ale między sobą.

Sześć lat później powstała już Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euroatom). Do lat 90. do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej doszły Wielka Brytania, Dania i Irlandia (1973), Grecja (1981) oraz Hiszpania i Portugalia (1986). W 1995 roku do Unii Europejskiej doszły Austria, Finlandia oraz Szwecja.

Przełomowym wydarzeniem stało się uchwalenie Traktatu z Masstrich (1992) który pozwolił na swobodne przepływanie dóbr oraz ludności i otworzył wspólny rynek. Rok później zgodnie z traktatem powstała Unia Europejska. Kolejnym ważnym wydarzeniem stało się wprowadzenie euro w 2002 roku. Stała się ona walutą we wszystkich państwach oprócz Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii.

1 maja 2004 roku do Unii doszły pierwsze państwa, które w większości wcześniej znajdowały się pod wpływem ZSRR (oprócz Malty i Cypru). Były to: Polska, Czechy i Słowacja (była Czechosłowacja), Litwa, Łotwa, Estonia (te trzy państwa leżały na terenach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich), Węgry, Słowenię (powstała po upadku Jugosławii), Maltę oraz Cypr (tylko grecka część wyspy). 1 stycznia 2007 roku doszły Rumunia i Bułgaria. 1 lipca 2013 dołączyła Chorwacja. Obecnie Unia nie zamknęła się na tych 28 członkach i obecnie rozmawia z Turcją oraz Macedonią o dojście do UE.

Galeria Edytuj

Przypisy

  1. Na początku animacji pokazuje się Algieria jako obszar należący do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wówczas była ona terytorium Francji. Uzyskała niepodległość w 1962 roku.