Historia dla gimnazjum/Powstanie styczniowe

W czasach 1863-1914. Od czasów Powstania Styczniowego, do czasów I Wojny Światowej.

Geneza

Schyłek lat pięćdziesiątych XIX stulecia przyniósł w zaborze rosyjskim lawinowy wzrost aktywności społecznej. Coraz popularniejsze stawały się hasła reform społecznych i usamodzielnienia kraju. Na początku 1861 r. ujawnił się konflikt z caratem. Przez kolejne dwa lata sytuacja w królestwie zaostrzała się coraz bardziej. Zaowocowało to wybuchem ogólnonarodowej walki zbrojnej, nazwanej powstaniem styczniowym. Możemy wyróżnić trzy główne przyczyny wybuchu powstania: kryzys feudalny w samym kraju, sytuacja rewolucyjna w Rosji oraz zmiany w układzie stosunków międzynarodowych.