Historia dla gimnazjum/Osiągnięcia Rzymian

Rzymianie dokonali wielu osiągnięć na tle naukowym, technicznym oraz politycznym. Wśród tych technicznych najważniejszą wynalezioną rzeczą stały się akwedukty które doprowadzały wodę do miast. Obok nich budowano słynne łaźnie, drogi oraz baseny. Jednakże najważniejszą budowlą stało się Koloseum. Potrafiło pomieścić 50 000 widzów.

W nauce powstały cyfry rzymskie (I, II, III, IV itd.) i kalendarze juliańskie (w nich pojawiły się dni przestępne).

W prawie natomiast ze względu na scentralizowane państwo cesarz Justynian wprowadził kodeks, który stał się podstawą kodeksów cywilnych w większości państw Europy.

Galeria edytuj