Historia dla gimnazjum/Prehistoria – powtórzenie

 • Obecnie żyje na Ziemi około 7 miliardów ludzi. Wszyscy oni, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy kultury należą z punktu widzenia biologii do jednego gatunku - Homo sapiens.
 • Najbliższym krewnym człowieka jest szympans. Jego przodkowie oddzielili się od naszych kilka milionów lat temu.
 • Nie mamy pewności, dlaczego spokrewnione z nami człowiekowate przyjęły wyprostowaną postawę ciała i zaczęły chodzić na dwóch nogach.
 • Ponad 4 miliony lat temu z pierwotnych człowiekowatych wyewoluowały znacznie bardziej przypominające już człowieka niż małpy australopiteki. Mierzyły one od 1 do 1,5 m wzrostu, chodziły na dwóch nogach i żywiły się roślinami, owadami, a także, choć znacznie rzadziej, padliną.
 • Pierwsi ludzie powstali około 2,5 mln lat temu i wywodzili się zapewne od australopiteków. Ich cechą charakterystyczną była umiejętność wyrabiania skomplikowanych narzędzi. Coraz częstszym składnikiem diety człowieka pierwotnego było mięso, którego spożywanie doprowadziło do bardzo szybkiego rozwoju mózgu.
 • Praludzie szybko skolonizowali Eurazję, docierając nawet do Chin i do Indonezji. Nauczyli się także rozpalać ogień.
 • Około 200 tysięcy lat temu w Afryce wyewoluował człowiek współczesny, który szybko podjął ekspansję do Azji i Europy.
 • Pierwsi Homo sapiens byli koczownikami, żyjącymi w 20, 50-osobowych grupach. Trudnili się łowiectwem i zbieractwem.
 • W Eurazji Homo sapiens napotkał inne gatunki człowieka (m.in. neandertalczyka), które nie sprostały jego konkurencji i prawdopodobnie wymarły bezpotomnie. Wkrótce nasi przodkowie skolonizowali także Australię i Amerykę.
 • Kiedy człowiek współczesny dotarł około 40000 lat temu do Europy panował tam klimat znacznie bardziej surowy niż dziś, a lodowiec pokrywał znaczną część kontynentu. Ludzie musieli dostosować się do tych trudnych warunków. Na szczęście jednak tundrę zamieszkiwały olbrzymie ilości zwierzyny łownej: reniferów, bizonów, mamutów, koni.
 • W czasach epoki lodowcowej rozwijała się kultura i sztuka, powstawały wspaniałe malowidła naskalne (np. w Lascaux)
 • Wraz z ociepleniem się klimatu ok. 10000 lat temu wiele zwierząt, np. mamuty wymarło, pozostałe ruszyły na północ, a za nimi wiele plemion, których członkowie żyli z łowiectwa.
 • Po ociepleniu się klimatu na Bliskim Wschodzie zapanowały dogodne warunki dla dzikich zbóż, które stały się podstawą pożywienia wielu ludów. Niektóre plemiona zaczęły osiedlać się w miejscach, gdzie rosły owe zboże i wyspecjalizowały się w ich zbiorze.
 • Z czasem ludzie sami zaczęli uprawiać zboże i stopniowo przechodzili na osiadły tryb życia. Oswoili liczne zwierzęta, np. wilki, czy konie i zaczęli je hodować, produkowali także gliniane naczynia i tkali. Rozpoczęła się rewolucja neolityczna.