Historia dla gimnazjum/Jak dzieli się filozofię?

Podziału filoz. dokonano już w starożytności. Około IV wieku przed naszą erą Greccy uczeni związani z Akademią jako trzy podstawowe zagadnienia którymi zajmuje się filoz. wyróżnili fizykę, logikę oraz etykę. Fizyka (z gr. φύσις - physis; natura) oznaczała dla nich ogólną naukę o bycie, logika (z gr. λόγος - logos; rozum) - ogólną naukę o poznaniu natomiast etyką (z gr. ἦθος - ethos; zwyczaj) nazywali ogólną naukę o wartościach.

W dzisiejszych czasach fizyką nazywany naukę o przyrodzie która niewiele wspólnego ma z filoz. dlatego dział rozważający o bycie nazywany jest metafizyką lub ontologią. Obecnie logiką zajmują się zarówno filozofowie jak i matematycy (co więcej wielu naukowców twórczo działało i działa na obu polach jednocześnie). Z tego powodu, dla uniknięcia pomyłek, zagadnienia dotyczące poznania na gruncie filoz. często są nazywane epistemologią albo gnoseologią (inna spotykaną nazwą jest gnozeologia). Współcześnie etyka nadal zaliczana jest do filoz. jednak już nie jako jeden z jej głównych działów lecz nauka o moralności związana z aksjologią.

W pewnym momencie te trzy zagadnienia zaczęły być zbyt ogólne co spowodowało wyodrębnienie z każdego z nich mniejszych części. Oto jaki podział filozofii obowiązywał dawniej: