Historia dla gimnazjum/Najstarsze cywilizacje/ćwiczenia

1. Wyjaśnij w jaki sposób warunki naturalne wpłynęły na powstanie pierwszych cywilizacji Bliskiego Wschodu.

2. Wymień najważniejsze osiągnięcia Sumerów.