Historia powszechna/Lata 80. w Polsce

Rozdział
Lata 80. w Polsce

Jan Paweł II edytuj

Jan Paweł II na lotnisku w Gdyni w 1987 roku

Po wyborze w 1978 roku Karola Wojtyły na papieża, Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II. Zaraz po wyborach rozpoczął wielką pracę. Pierwsza jego pielgrzymka do Polski w 1979 r. i słynny cytat Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi! narodziły pomysł na stworzenie Solidarności. Sam papież często we wprost pokazywał wady komunizmu oraz starał się pomóc Polakom. Pomimo tej sytuacji, papież odwiedził Polskę jeszcze w 1983 i w 1987 roku.

Solidarność edytuj

W 1980 roku po powiększeniu kryzysu gospodarczego i dalszego okłamywania społeczeństwa, pojawił się związek zawodowy Solidarność. W ciągu 9 lat dzięki Solidarności wspieranej przez wielu ludzi ze świata kultury, nauki i zagranicznych polityków obalili komunizm na terenie Polski. „Solidarność” powstała na bazie licznych komitetów strajkowych (w tym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku), które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany 10 listopada 1980 przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sukces Solidarności był widoczny. W jej imieniu protestowano ponad 10 milionów Polaków.

Stan wojenny edytuj

Stan wojenny w Polsce rozpoczął się 13 grudnia 1981 roku. Wówczas wojsko kierowane przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego bez żadnego ostrzeżenia poinformowało o wydarzeniu. Został zawieszony 31 grudnia 1982 r., a zniesiono go 22 lipca 1983 r. Stan wojenny tak naprawdę powstał w celu rozbicia i zniszczenia opozycji. Władza za powód uznała powiększający się kryzys gospodarczy i braki w żywności i towarach codziennego użytku.

Śmierć Jerzego Popiełuszki edytuj

Powiększenie kryzysu edytuj

Akcja Hiacynt edytuj

Akcja „Hiacynt” – masowa akcja Milicji Obywatelskiej przeprowadzona w PRL w latach 1985–1987, polegająca na zbieraniu materiałów o polskich homoseksualistach i ich środowisku, w wyniku której zarejestrowano ok. 11 000 akt osobowych.

Rok 1989 edytuj