Historia powszechna

Podręcznik
Historia powszechna

Podręcznik „Historia Świata” ma za zadanie spisać dzieje ludzkości od pojawienia się pierwszych przodków człowieka kilka milionów lat temu do czasów obecnych. Każdy może przyczynić się do rozwoju tej zawierającej na chwilę obecną bardzo mało informacji publikacji – wystarczą jedynie dobre chęci i odrobina wolnego czasu. Obecnie spis treści nie jest pełny, głównie dlatego, że byłoby w nim bardzo dużo pustych, czerwonych linków, co odstraszyłoby czytelników i potencjalnych edytorów, dlatego też, jeżeli chcesz przyczynić od rozwoju podręcznika, dodaj na stronie, którą obecnie czytasz link do rozdziału, który chcesz stworzyć, a następnie przystąp do edycji.

SPIS TREŚCI edytuj

 1. Wstęp
 2. Źródła historyczne
 3. Periodyzacja dziejów

PREHISTORIA edytuj

 1. Ewolucja człowiekowatych w miocenie i pliocenie
 2. Paleolit
 3. Neolit
 4. Prehistoria na ziemiach polskich

STAROŻYTNOŚĆ edytuj

Mezopotamia edytuj

 1. Mezopotamia - wstęp
 2. Mity i wierzenia ludów Mezopotamii
 3. Sumerowie
 4. Akadowie
 5. Babilończycy
 6. Asyryjczycy
 7. Persowie

Afryka Północna edytuj

 1. Starożytny Egipt
 2. Mity i wierzenia starożytnych Egipcjan
 3. Starożytna Nubia

Palestyna i Fenicja edytuj

 1. Starożytny Izrael
  1. Władcy Izraela
 2. Judaizm
 3. Fenicjanie

Europa prehistoryczna edytuj

 1. Europa przed przybyciem Indoeuropejczyków
 2. Indoeuropejczycy

Starożytna Grecja edytuj

 1. Starożytna Grecja
 2. Minojczycy
 3. Greckie polis
 4. Początki filozofii greckiej
 5. Pitagoras i pitagorejczycy
 6. Greccy filozofowie przyrody
 7. Aleksander Wielki

Starożytny Rzym edytuj

 1. Rzym w okresie królestwa
 2. Rzym za czasów republiki
 3. Cesarstwo rzymskie
 4. Początki chrześcijaństwa
 5. Upadek Cesarstwa Rzymskiego

Europa barbarzyńska edytuj

 1. Scytowie
 2. Trakowie
 3. Dakowie
 4. Ilirowie
 5. Iberowie
 6. Hunowie
 7. Celtowie
 8. Germanowie
 9. Bałtowie

Azja Środkowa, Indie i Daleki Wschód edytuj

 1. Starożytne Indie
 2. Starożytne Chiny
 3. Starożytna Japonia

Pozostałe cywilizacje edytuj

 1. Afryka subsaharyjska
 2. Australia i Oceania
 3. Najstarsze kultury Ameryki Środkowej i Południowej
  1. Olmekowie
  2. Majowie

ŚREDNIOWIECZE edytuj

Europa Zachodnia edytuj

 1. Wielka wędrówka ludów
 2. Wikingowie
 3. Frankowie
 4. Francja średniowieczna
 5. Niemcy średniowieczne
 6. Kryzys Kościoła i schizma wschodnia
 7. Czas krucjat
 8. Feudalizm
 9. Życie codzienne w średniowieczu
 10. Wojna stuletnia
 11. Czarna śmierć
 12. Kultura i nauka w średniowieczu
 13. Rola Kościoła w średniowieczu
 14. Husytyzm
 15. Romanizm
 16. Gotyk

Europa Środkowa i Wschodnia edytuj

 1. Słowianie
 2. Wielkie Morawy
 3. Węgry średniowieczne
 4. Czechy Przemyślidów
 5. Początki Rusi
 6. Polska pierwszych Piastów
 7. Bolesław Chrobry
 8. Upadek i odnowienie średniowiecznej Polski
 9. Bolesław Szczodry
 10. Władysław Herman
 11. Bolesław Krzywousty
 12. Społeczeństwo w średniowiecznej Polsce
 13. Pomorze średniowieczne
 14. Rozbicie dzielnicowe Polski
 15. Krzyżacy
 16. Kształtowanie się Litwy i państwo Mendoga
 17. Polska ostatnich Piastów i Andegawenów
 18. Polska pierwszych Jagiellonów

Bliski Wschód i Afryka Północna edytuj

 1. Cesarstwo Bizantyjskie
 2. Początki islamu

Afryka Zachodnia edytuj

 1. Dogoni
 2. Królestwo Mali
 3. Songhaj
 4. Benin
 5. Kongo
 6. Wielki Zimbabwe

Azja edytuj

 1. Mongołowie
 2. Średniowieczna Japonia

Ameryka Północna edytuj

 1. Indianie Ameryki Północnej

Ameryka Środkowa i Południowa edytuj

 1. Aztekowie
 2. Inkowie

WIEK XVI I XVII edytuj

Europa Zachodnia edytuj

 1. Druk
 2. Odrodzenie
 3. Gospodarka w okresie renesansu
 4. Reformacja i wojny religijne
 5. Barok
 6. Reformacja naukowa
 7. Ludwik XIV

Ameryka edytuj

 1. Odkrywanie Ameryki
 2. Konkwistadorzy

Polska edytuj

 1. Jagiellonowie
 2. Wojny z Krzyżakami
 3. Unia lubelska
 4. Złoty wiek Polski
 5. Rzeczpospolita pod panowaniem królów elekcyjnych

WIEK XVIII edytuj

Polska edytuj

 1. Dynastia Wazów
 2. Polska w czasach wojen
 3. Michał Korybut Wiśniowiecki oraz Jan III Sobieski
 4. Kryzys Polski
 5. Stanisław August Poniatowski i rozbiory

Świat edytuj

 1. Rewolucja francuska
 2. Rewolucja amerykańska
 3. Kolonie
 4. Habsburgowie

1789–1870 edytuj

 1. Polska a Napoleon
 2. Polacy na emigracji
 3. Powstanie listopadowe
 4. Powstanie styczniowe
 5. Rozwój przemysłu

1870–1918 edytuj

 1. Epoka pozytywizmu
 2. I wojna światowa

OKRES MIĘDZYWOJENNY edytuj

 1. Rewolucja w Rosji
 2. Komunizm
 3. Europa po I wojnie światowej
 4. Niepodległa Polska
 5. Wojna polsko-litewska 1920
 6. Przewrót majowy w Polsce i rządy sanacji
 7. Włochy
 8. Wojna domowa w Hiszpanii
 9. Stany Zjednoczone
 10. Niemcy
 11. Marsz ku II wojnie światowej

II WOJNA ŚWIATOWA edytuj

 1. Kampania wrześniowa
 2. Wojna zimowa
 3. Zachodnia kampania Hitlera
 4. Front wschodni
 5. Polska pod okupacją
 6. Aliancki desant na Europę
 7. Powstanie warszawskie
 8. Ofensywa radziecka
 9. II wojna światowa w Afryce
 10. II wojna światowa w Azji i w Oceanii
 11. Kres II wojny światowej
 12. Życie w okresie II wojny światowej

CZASY POWOJENNE edytuj

Polska edytuj

 1. Początki PRL
 2. Polska w czasach "odwilży"
 3. Wystąpienia robotnicze na Wybrzeżu 1970 r
 4. Polska Edwarda Gierka
 5. Wybór na papieża Jana Pawła II
 6. Lata 80. w Polsce
 7. Polska po wyborach kontraktowych
 8. Polska w latach dziewięćdziesiątych
 9. Początek XXI wieku w dziejach Polski
 10. Prezydentura Bronisława Komorowskiego

Europa edytuj

 1. Zimna wojna
 2. Obalenie komunizmu w Europie
 3. Rosja po 1989 r.

Świat edytuj

 1. Komunizm na świecie
 2. Okres wojen
  1. Wojna w Wietnamie
 3. XXI wiek

DODATKI edytuj

KALENDARIA edytuj

 1. Renesans
 2. Przed II wojną światową
 3. Odkrycia astronomiczne

GENEALOGIA edytuj

 1. Piastowie (Odrębny podręcznik.)

BIOGRAFIE edytuj

 1. Abraham Lincoln
 2. Adolf Hitler
 3. James Cook
 4. Jan Paweł II
 5. Jerzy Waszyngton
 6. Joanna d'Arc
 7. Juliusz Cezar
 8. Lech Kaczyński
 9. Leonardo da Vinci
 10. Martin Luther King
 11. Biografie wynalazców

UZUPEŁNIENIA edytuj

 1. Wersja do druku
 2. Bibliografia