Historia powszechna/Persowie

Narodziny Persji

edytuj

Iran zaczął być około 1800 roku p.n.e., podobnie jak Indie kolonizowany przez przybywającą z północy ludność indoeuropejską. Wojownicze plemiona Indoeuropejczyków w krótkim czasie opanowały wszystkie jego ziemię, jednak nie udało im się wtargnąć do Mezopotamii, którą chroniły góry Zagros. Irańczycy byli półkoczowniczymi pasterzami, zajmującymi się przede wszystkim hodowlą wielbłądów, które były zwierzętami ważnymi i pomocnymi podczas wojen. Dlatego właśnie władcy mezopotamscy, aby pozyskać tychże pasterzy dążyli do narzucenia mieszkańcom Iranu poddaństwa. Medowie - jeden z najpotężniejszych ludów Iranu zaczęli odgrywać w IX - VII wieku p.n.e. niemałą rolę na arenie politycznej. Doprowadzili ono do upadku Asyrii i utworzyli luźną, skupiającą wiele niezależnych plemion konfederację. Układ sił zmienił się dopiero w VI wieku p.n.e., kiedy władca jednego z innych plemion - Persów - Cyrus objął władzę w Iranie i szybko poprzez podbój sąsiednich ludów stworzył ogromne imperium, sięgające po wybrzeża Azji Mniejszej i Egipt na zachodzie oraz po dolinę Indusu na wschodzie.