Historia powszechna/Społeczeństwo w średniowiecznej Polsce

Rozdział
Społeczeństwo w średniowiecznej Polsce

W czasach przedchrześcijańskich i za panowania pierwszych ochrzczonych Piastów na ziemiach polskich nie istniał jeden naród, społeczeństwo składało się z wielu plemion, spośród których co najmniej dwa stworzyły państwa (Polanie i Wiślanie, których państewko zostało jednak rozbite przez Wielkie Morawy pod koniec IX w.). Plemiona składały się z wielu opól, te zaś z rodów - kilkunastu spokrewnionych ze sobą rodzin.

Organizacja państwa

edytuj

W państwie pierwszych piastów władca rzadko przebywał w jednym miejsu. Zwykle przemieszczał się wraz z dworem i częścia drużyny po kraju, by zapewnić im wyżywienie którego zaczynało brakować.W każdym z grodów mieszkał namiestnik, zarządzający połozonymi blisko ziemiami. Członkowie drużyny książęcej, a także urzędnicy tworzyli ludność grodu. Rzemieślnicy, służba i kupcy osiedlali się na podgrodziach. Podporą władzy księcia była drużyna. Część wojów rozmieszczał w kraju a część zostawiał przy swoim boku.Kmiecie (chłopi) musieli płacić księciu daniny w postaci miodu, ryb, zboża, bydła itp.

Organizacja kościoła

edytuj

Biskupstwo misyjne

edytuj

Powstanie polskiej prowincji kościelnej

edytuj

Pierwsi męczennicy

edytuj

Pierwsze kościoły i klasztory

edytuj

Klasztory były centrami kulturalnymi, skarbnicą wiedzy. Pierwsze klasztory: Tuma pod Łęczycą, Wiślica, Trzemeszno.

Warstwy społeczne

edytuj
=== Władca oraz jego dwór ===

Możni

edytuj

Rycerstwo

edytuj

Duchowieństwo

edytuj

Chłopi

edytuj

Ludność niewolna

edytuj

Życie gospodarcze

edytuj

Miasta

edytuj

Produkcja rolna i rzemieślnicza

edytuj

Szlaki handlowe

edytuj

Prawa i obyczaje

edytuj