Historia powszechna/Społeczeństwo w średniowiecznej Polsce

Rozdział
Społeczeństwo w średniowiecznej Polsce

W czasach przedchrześcijańskich i za panowania pierwszych ochrzczonych Piastów na ziemiach polskich nie istniał jeden naród, społeczeństwo składało się z wielu plemion, spośród których co najmniej dwa stworzyły państwa (Polanie i Wiślanie, których państewko zostało jednak rozbite przez Wielkie Morawy pod koniec IX w.). Plemiona składały się z wielu opól, te zaś z rodów - kilkunastu spokrewnionych ze sobą rodzin.

Organizacja państwa Edytuj

W państwie pierwszych piastów władca rzadko przebywał w jednym miejsu. Zwykle przemieszczał się wraz z dworem i częścia drużyny po kraju, by zapewnić im wyżywienie którego zaczynało brakować.W każdym z grodów mieszkał namiestnik, zarządzający połozonymi blisko ziemiami. Członkowie drużyny książęcej, a także urzędnicy tworzyli ludność grodu. Rzemieślnicy, służba i kupcy osiedlali się na podgrodziach. Podporą władzy księcia była drużyna. Część wojów rozmieszczał w kraju a część zostawiał przy swoim boku.Kmiecie (chłopi) musieli płacić księciu daniny w postaci miodu, ryb, zboża, bydła itp.

Organizacja kościoła Edytuj

Biskupstwo misyjne Edytuj

Powstanie polskiej prowincji kościelnej Edytuj

Pierwsi męczennicy Edytuj

Pierwsze kościoły i klasztory Edytuj

Klasztory były centrami kulturalnymi, skarbnicą wiedzy. Pierwsze klasztory: Tuma pod Łęczycą, Wiślica, Trzemeszno.

Warstwy społeczne Edytuj

=== Władca oraz jego dwór ===

Możni Edytuj

Rycerstwo Edytuj

Duchowieństwo Edytuj

Chłopi Edytuj

Ludność niewolna Edytuj

Życie gospodarcze Edytuj

Wsie Edytuj

Grody Edytuj

Miasta Edytuj

Produkcja rolna i rzemieślnicza Edytuj

Szlaki handlowe Edytuj

Prawa i obyczaje Edytuj