Historia powszechna/Rosja po 1989 r.

Rozdział
Rosja po 1989 r.

Michaił Gorbaczow Edytuj

Rozpad ZSRR Edytuj

Kryzys gospodarczy Rosji Edytuj

Pucz moskiewski Edytuj

W sierpniu 1991 roku grupa komunistów próbowała obalić nowo co powstały system demokratyczny w ZSRR. Grupa komunistów chciała powstrzymania reform gospodarczych oraz rozpadu ZSRR. Zamach stanu nazwany później puczem moskiewskim został powstrzymany przez opór społeczeństwa, na czele z przyszłym prezydentem Rosji Borysem Jelcynem.

Borys Jelcyn u władzy Edytuj