Historia powszechna/Przed II wojną światową - kalendarium

30.01:

 • Adolf Hitler zostaje mianowany przez Paula von Hindenburga na kanclerza Niemiec.
 • Paryż: Édouard Daladier formułuje swój rząd.

01.02:

 • Berlin: Hitler jako nowy kanclerz wygłasza ,,Orędzie do obywateli niemieckich".

27.02:

 • Berlin: Pożar Reichstagu.

28.02:

 • Prezydent Niemiec Hindenburg wydaje dekret ,,O ochronie narodu i państwa"; uzyskanie przez Hitlera nadzwyczajnych pełnomocnictw.

04.03:

 • Franklin Delano Roosvelt obejmuje urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

05.03:

 • USA: Zamknięcie banków i zamrożenie wszystkich transakcji finansowych (stan ten trwał do 13 marca).

07.05:

 • Ignacy Mościcki zostaje wybrany na drugą kadencję prezydenta Polski.

10.05:

 • Berlin: Płonie pierwszy stos z książkami niezgodnymi z faszystowską ideologią.

22.06-05.07:

 • W Niemczech zostają rozwiązane wszystkie partie polityczne (prócz NSDAP).

14.10:

 • Niemcy występują z Ligi Narodów.

12.11:

 • Niemcy: Naziści uzyskują 92% poparcia w wyborach do Reichstagu.

26.01:

 • Niemcy i Polska zawarły układ o niestosowaniu przemocy.

05.05:

 • Przedłużenie paktu o nieagresji z 1932 roku o 10 lat pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim.

30.06:

 • Niemcy:,,noc długich noży".

02.08:

 • Śmierć prezydenta Niemiec Paula von Hindenburga.
 • Hitler obejmuje urząd prezydenta i ogłasza się wodzem Niemiec.

18.09:

 • Przystąpienie do Ligi Narodów ZSRR.

09.10:

 • Marsylia: W wyniku zamachu ginie król Jugosławii Aleksander I oraz francuski minister spraw zagranicznych Louis Barthou.

01.03:

 • Zagłębie Saary przyłączone do Rzeszy.

10.03:

 • Niemcy: Wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej.

23.03:

 • Polska: Uchwalenie przez Sejm tzw.konstytucji kwietniowej.

12.05:

 • Warszawa: Śmierć Józefa Piłsudskiego.

18.06:

 • Zawarcie układu morskiego pomiędzy Wielką Brytanią a Niemcami.

25.07-25.08:

 • Moskwa: VII kongres Kominternu.

15.09:

 • Niemcy: Reichstag uchwala tzw.ustawy norymberskie przeciwko Żydom w III Rzeszy.

03.10:

 • Agresja Włoch na Etiopię.

16.02:

 • Hiszpania: W wyborach parlamentarnych zwycięstwo odnosi Front Ludowy.

07.03:

 • Wojska niemieckie wkraczają do zdemilitaryzowanej Nadrenii.

29.03:

 • Niemcy: NSDAP uzyskuje 99% poparcia w wyborach do Reichstagu.

11.07:

 • Austria i Niemcy zawierają układ o pojednaniu.

17.07:

 • Hiszpania: Wybuch wojny domowej.

01-16.08:

 • XI Igrzyska Olimpijskie w Berlinie.

25.10:

 • Zawarcie układu Niemcy-Włochy (oś Berlin-Rzym).

03.11:

 • USA: Franklin Delano Roosvelt ponownie wybrany na prezydenta.

10.11:

 • Polska: Edward Rydz-Śmigły marszałkiem państwa.

25.11:

 • Podpisanie paktu antykominternowskiego pomiędzy Niemcami a Japonią.

05.02:

 • Polska: Rząd podejmuje decyzję o utworzeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP).

06.05:

 • Lakehurst(USA-stan Nowy Jork): Eksploduje największy sterowiec świata Hindenburg.

12.05:

 • Wielka Brytania: Koronacja Jerzego VI na króla.

28.05:

 • Wielka Brytania: Urząd premiera obejmuje Neville Chamberlain.

07.07:

 • Agresja Japonii na Chiny.

05.10:

 • Zawarcie porozumienia o tranzycie przez Pomorze pomiędzy Polską a Niemcami.

Październik:

 • Polska: Wprowadzenia ,,getta ławkowego" na niektórych uczelniach wyższych.

11.12:

 • Wystąpienie Włoch z Ligi Narodów.

13.03:

 • Anschluss Austrii.

17.03:

 • Polska wystawia ultimatum wobec Litwy w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych.

10.04:

 • Paryż: Édouard Daladier ponownie szefem rządu.

22-24.09:

 • Bad Godesberg: Rozmowy Chamberlain-Hitler na temat Sudetów.

29-30.09:

 • Monachium: Spotkanie Hitlera i Mussoliniego z Chamberlainem i Daladierem w sprawie Sudetów.

30.09:

 • Monachium: Podpisanie ,,układu monachijskiego".
 • Polska wydaje Czechosłowacji ultimatum w sprawie zwrotu Zaolzia.

06.10:

 • Powstaje autonomiczny rząd Słowacji, a na jego czele staje ksiądz Jozef Tiso.

24.10:

 • Rozmowa ministra spraw zagranicznych III Rzeszy, Joachima von Ribbentropa z polskim ambasadorem w Berlinie, Józefem Lipskim.

09/10.11:

 • Niemcy: ,,noc kryształowa".

05.01:

 • Berchtesgaden: Spotkanie ministra spraw zagranicznych Polski, Józefa Becka z Adolfem Hitlerem.

13.02:

 • Wkroczenie wojska węgierskiego na Ukrainę Zakarpacką - trzy dni później Polska i Węgry uzyskują wspólną granicę.

24.02:

 • Do paktu antykominternowskiego przystępują Węgry.

14.03:

 • Słowacja ogłasza niepodległość.

15.03:

 • Czechy: Wojska niemieckie wkraczają do kraju.

16.03:

 • Powstanie Protektoratu Czech i Moraw.

27.03:

 • Hiszpania: Generał Franco przystępuje do paktu antykominternowskiego.

28.03:

 • Hiszpania: Wojska generała Franco zajmują Madryt.

31.03:

 • Wielka Brytania i Francja dają Polsce gwarancje na zachowanie niepodległości.

04.04:

 • Hiszpania: Zakończenie wojny domowej.

07.04:

 • Agresja Włoch na Albanię.

28.04:

 • Niemcy wypowiadają Polsce pakt o nieagresji, a Wielkiej Brytanii układ morski.

05.05:

 • Warszawa: Przemówienie ministra Becka w Sejmie - odrzucenie żądań niemieckich.

Czerwiec-Sierpień:

 • Moskwa: Rozmowy Wielkiej Brytanii i Francji z ZSRR w sprawie zawiązania sojuszu przeciwko Hitlerowi.

23.08:

 • Moskwa: Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow.

25.08:

 • Podpisanie brytyjsko - polskiego układu o wzajemnej pomocy militarnej w razie ataku Niemiec.
 • Gdańsk:z wizytą kurtuazyjną do portu wpływa niemiecki pancernik Schleswig-Holstein.

30.08:

 • Polska: Ogłoszenie powszechnej mobilizacji.

31.08:

 • Niemcy wystawiają ultimatum Polsce.
 • Gliwice: sfingowany niemiecki napad na radiostację dający pretekst do wojny.