Rozdział
Polska pod okupacją

Utworzenie Generalnej Guberni i wysiedlenia Polaków z terenów wcielonych do Rzeszy

edytuj

Akcja AB

edytuj

Wysiedlenie polskiej ludności na Kresach

edytuj

Eksterminacja polskich jeńców w Niemczech

edytuj

Eksterminację możemy podzielić na:

  • bezpośrednią – to wszelka działalność okupantów, której celem była bezpośrednia likwidacja ludności (rozstrzeliwanie, mordowanie w obozach);
  • pośrednią – to wszelka działalność okupantów, pociągająca za sobą znaczną liczbę ofiar śmiertelnych w wyniku specyficznych warunków (wysiedlanie ludności, przymusowa praca, ciężkie warunki bytowe).

Wysiedlanie ludności polskiej i osadnictwo niemieckiej było ze sobą ściśle sprężone. Władze nazistowskie chciały doprowadzić do zmniejszenia ludności polskiej i do szybkiej germanizacji wcielonych terenów.

Niemiecka lista narodowa (DVL) i germanizacja ludności:
I. Pierwsza grupa to osoby narodowości niemieckiej, aktywnie walczący o prawa mniejszości niemieckiej.
II. grupa to również Niemcy, jednak nie biorący udziału w walce narodowościowej.

Obie grupy zachowywały język niemiecki w mowie i obyczajach. Otrzymali oni dowody koloru białego.

III. grupa obejmowała aż 3 kategorie:

-z pochodzenia niemieckiego,
-ci, którzy przebywali w otoczeniu Niemców,
-do niej zaliczano Kaszubów oraz osoby zamieszkujące Pomorze w czasach pruskich.

Dostawali oni dowody koloru zielonego.

IV. grupa to wyłącznie Polacy, którzy manifestowali swoją niezależność od narodu polskiego.
Dostawali dowody koloru czerwonego.

Polskie elity wobec komunizmu i faszyzmu

edytuj

Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego. Armia Krajowa

edytuj