^ Początek ^ | Lekcja 0: Alfabet | Lekcja 1: Powitania >>

Przejdź do ćwiczenia 1

Cara Pengucapan (Wymowa) edytuj

W języku indonezyjskim używa się liter łacińskich (od A do Z, bez dodatkowych liter jak w języku polskim: ł, ą itp.). Wymowa liter jest zbliżona do hiszpańskiego.

Poniżej znajduje się tabela zawierająca litery i ich wymowę. Ostatnia kolumna zawiera opis w jaki sposób powinniśmy wymówić daną literę odnosząc się do języka polskiego.

głoska h w środku wyrazu może być pomijana, ale czasem trzeba zwrócić uwagę na to że mogą w języku wystąpić inne słowa bez litery h. Pomijanie h dla wyrazu tahu = tau (wiedzieć) . Głoska h na końcu wyrazu może być skracana, np. rumah = rumana końcu wyrazu skracane np. Pak = pa' (pan)
Litera Wymowa Dźwięk
a a brzmi podobnie jak polskie a
b be wymawiamy bi
c ce Podobne do cze
d de di
e e istnieją trzy sposoby wymawiania e w języku indonezyjskim:
  1. pierwszy jest podobny do polskiego e np. media.
  2. drugi (częściej występujący) to e w angielskich wyrazach stern, learn.
  3. trzeci brzmi jak ei
f ef  
g ge  
h ha  
i i  
j je podobne do
k ka  
l el  
m em  
n en  
o o literę o można wymówić na dwa sposoby:
  1. podobnie jak w przypadku polskiego o w wyrazach poczta, koc.
  2. lub bardziej otwarcie, o.
p pe  
q ki  
r er podobne do hiszpańskiego r. np spać - tidur - czyt. tidurr
s es  
t te  
u u  
v fe wymawiamy jak f
w we  
x eks  
y ye  
z zet  

Słuchaj jak brzmi alfabet w języku indonezyjskim. A-M N-Z

Przykłady edytuj

Trzy sposoby wymawiania litery e:

  1. bel ( = dzwon )
  2. lebih ( = więcej )
  3. beda ( = różny )

Dwa sposoby wymawiania litery o:

  1. toko ( = sklep )
  2. bongkah ( = bryła )

Catatan (Uwagi) edytuj

Język indonezyjski nie posiada liter q, v, x, oraz z. Zostały one zaadoptowane do zapisu i próby wymowy obcojęzycznych wyrazów. Litera f została zapożyczona z alfabetu arabskiego.

Podwójne samogłoski wymawia się inaczej. To nie jest tylko podwojenie dźwięku, ale raczej występuje niewielka pauza pomiędzy samogłoskami. Dla przykładu słowo maaf, które oznacza "przepraszać" jest wymawiane jako ma (niewielka pauza) af.

W języku indonezyjskim występują cztery złożone spółgłoski: ng, ny, kh, oraz sy. Pomimo, że nie tworza one nowych liter (jak np. dzieje się to w przypadku polskiego "sz"), wymawia się je inaczej:

Spółgłoska Wymowa Dźwięk
ngengBrzmi jak miękkie ng w angielskim słowie singing. Wymawianie tego jak w słowach bingo czy mango jest nieprawidłowe. Do wymowy twardego ng, używamy ngg, które nie jest spółgłoską.
nynyeBrzmi jak ni w słowie kanion. Podobne do ñ w języku hiszpańskim.
khkhaBrzmi podobnie do polskiego k, lub jak miękkie g w hiszpańskim słowie: gente, także jak ch w angielskim słowie Lochness
sysyaBrzmi jak miękkie sz

Tylko ng oraz ny są pochodzenia Indonezyjskiego. Kh i sy występują tylko w słowach pochodzenia arabskiego.

Przykłady edytuj

Sungai (= rzeka) → Łagodne ng
Bangga (= dumny) → Twarde ng, zwróć uwagę na ngg
Banyak (= dużo)
Akhir (= koniec)
Khalik (= Stwórca, Bóg, głównie używane w wierszach)

Przejdź do ćwiczenia 1


^ Początek ^ | Lekcja 0: Alfabet | Lekcja 1: Powitania >>