Informatyka dla gimnazjum/Edycja pliku tekstowego

Pliki tekstowe, jak już wiemy, można edytować takimi programami jak :

  • notatnik ( program NOTEPAD.EXE) w systemie windows
  • czy programy : Gedit, vi, nano, piko, mcedit, Emacs w systemie Unix/Linux.

W tym rozdziale omówimy pokrótce jak posługiwać się tego typu programami a następnie zajmiemy się omówieniem ważnego zagadnienia jak posługiwanie się procesorami tekstu. Omówimy go na przykładzie pakietu OpenOffice.org.