Informatyka dla gimnazjum/Konwertowanie plików

Kod prostego programu konwertującego polskie litery zapisane w standardzie Windows-1250 na ISO-8859-2

#include <stdio.h>

int main(){
  int c;
  while ((c=getchar())!=EOF){
    switch(c){
      case 0xa5: c=0xa1; break;
      case 0xb9: c=0xb1; break;
      case 0x8f: c=0xac; break;
      case 0x9f: c=0xbc; break;
      case 0x8c: c=0xa6; break;
      case 0x9c: c=0xb6; break;
      }
    putchar(c);
    }
  return(0);
  }

Po skompilowaniu programu (np. za pomocą polecenia:

gcc win2iso.c -o win2iso

możemy już zacząć z niego korzystać. Aby przekonwertować plik LIST_WIN.txt zapisany przy użyciu strony kodowej Windows-1250 na system ISO-8859-2 i zapisać go pod nazwą LIST_ISO.txt używamy poleceń:

mateusza@boss:~$ < LIST_WIN.txt ./win2iso > LIST_ISO.txt