K Desktop Environment jest projektem zapoczątkowanym przez grupę niemieckich programistów, mającym na celu stworzenie - podobnie jak w przypadku GNOME - darmowego i wolnego środowiska graficznego na platformę UNIX. Od 1996 roku projekt stał się stabilnym i funkcjonalnym produktem. Nieustannie konkuruje z młodszym od siebie GNOME o palmę pierwszeństwa.

KDE jest dla użytkownika bardzo podobny do GNOME - te same elementy: pulpit z możliwością ustawiania tła i innych rzeczy z centrum sterowania, menedżer plików z wtyczkami (ang. plug-in) pozwalające na więcej niż tylko zarządzanie plikami, menedżer okien z wymiennymi skórami (ang. skins) pozwalającymi na zmianę wyglądu, wirtualne pulpity. Także KDE posiada swój pakiet biurowy (KOffice) oraz ogromną liczbę bibliotek ułatwiających programowanie aplikacji oraz samych aplikacji korzystających z tych bibliotek.

KDE różni się od GNOME głównie od strony wewnętrznej - KDE korzysta z biblioteki Qt norweskiej firmy TrollTech, a preferowanym językiem przy pisaniu aplikacji jest zorientowany obiektowo C++ (o językach programowania w dalszej części podręcznika).