Informatyka dla gimnazjum/Relacyjne bazy danych

Relacyjnymi bazami danych możemy nazwać zbiór danych w postaci tabel. Przykładowymi systemami bazodanowymi są Oracle, MySQL, Firebird, Postgre itp.