Informatyka dla gimnazjum/Wsiąść do pociągu...

...jednak nie byle jakiego.

Załóżmy, że chcemy pojechać z Poznania do Warszawy pociągiem, który dowiezie nas do stolicy około godziny 9.00. W tym celu możemy skorzystać z internetowej informacji PKP, czyli Polskich Kolei Państwowych, którą znaleźć można pod adresem http://www.pkp.com.pl. Po odnalezieniu rozkładu jazdy pociągów naszym oczom ukazuje się okienko przedstawione na rysunku

Kiedy chcemy odnaleźć jakieś dane w bazie, to musimy podać komputerowi pewne wstępne informacje. W naszym przykładzie moglibyśmy wprawdzie przeglądać samodzielnie spis wszystkich połączeń kolejowych, ale nas przecież interesują tylko te pociagi, które wyjeżdżają z Poznania i docierają do Warszawy około godziny 9.00. Dlatego informujemy komputer o tym, skąd i dokąd chcemy pojechać oraz o której godzinie. Robi się to przy użyciu specjalnego formularza, który udostępnia każda baza danych. Taki formularz składa się zazwyczaj z zestawu pól, w które możemy wpisać jakieś dane. Na przykład w pole Z: formularza na stronie PKP wpisujemy "Poznań", ponieważ to z tego miasta chcemy wyjechać. System zatem przejrzy informacje o wszystkich pociągach, ale nam wypisze tylko dane o tych, które wyjeżdżają z Poznania, natomiast pozostałe odrzuci.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej formularzowi na stronie PKP, jakie jeszcze możemy podać dane, aby łatwiej odnaleźć interesującą nas informację? Oprócz stacji początkowej (Z:), o której już mówiliśmy, możemy podać miasto docelowe (Do:), miejscowość, przez którą chcemy przejeżdżać (Przez(1):), datę odjazdu (Data:) oraz przybliżoną godzinę (Godzina:) odjazdu lub przyjazdu. Wpisujemy zatem interesujące nas dane do odpowiednich pól na stronie www, tak jak to widać na rysunku ??. Pole Przez: pozostawiamy puste, ponieważ nie jest dla nas istotne którędy będziemy jechać. Przy przeglądaniu całej listy informacji w celu wypisania tych danych, które nas interesują, komputer pustego pola w ogóle nie będzie brał pod uwagę. Z tego wynika, że jeśli chcielibyśmy otrzymać spis informacji o wszystkich pociągach, musielibyśmy każde z pól formularza pozostawić puste. Jest to typowe zachowanie baz danych i warto o nim pamiętać.

Kiedy już powiedzieliśmy, a właściwie napisaliśmy, komputerowi co nas interesuje, naciskamy przycisk Szukanie połączeń. W tym momencie komputer przegląda listę pociągów i wypisuje te, które nam odpowiadają. Wynik przeszukiwania możemy zobaczyć na rysunku ??.

Jak widać komputer zaproponował trzy połączenia, które mogłyby nam odpowiadać. Na ekranie podane są godziny odjazdu i przyjazdu, data, czas podróży oraz liczba przesiadek. Te informacje to jednak nie wszystko, co oferuje nam baza danych PKP. O wybranych pociągach możemy dowiedzieć się więcej. Ponieważ chcemy pospać jak najdłużej, to wybieramy trzeci pociąg, zaznaczając go ptaszkiem po lewej stronie tabelki. Następnie naciskamy przycisk Szczegółowo. W wyniku otrzymujemy informacje przedstawione na rysunku ??.

Z rysunku ?? dowiadujemy się dodatkowo, że w wybranym przez nas pociągu znajduje się wagon restauracyjny, że kursuje on od piątku do soboty oraz o innych ciekawych sprawach. W tym momencie uznajemy, że ten pociąg nam odpowiada i nie szukamy dalej. W rzeczywistości może się zdarzyć, że nie znaleźlibyśmy odpowiedniej informacji od razu i wyszukiwanie należałoby powtórzyć. Zatem zachęcam do spróbowania i pobawienia się internetową bazą danych PKP.