Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]
Spis treści

Składnia

Podstawowa składnia szablonu:

{{Dopracować|[nazwa problemu 1] = [data]|[nazwa problemu 2] = [data]}}
[data] w formacie rrrr-mm
szablon przyjmuje dowolną liczbę problemów

Przykłady:

{{Dopracować|język = 2024-07}}
{{Dopracować|źródła = 2024-07|styl = 2024-07}} (więcej o wstawianiu kilku problemów w sekcji Kilka parametrów na raz)

Wskazówki:

 • Jeżeli [nazwa problemu] jest parametrem z tabeli poniżej (sekcja Parametry konkretnych problemów), wyświetlony zostanie zdefiniowany tekst. W przeciwnym razie wyświetlony zostanie tekst, który został wpisany do szablonu. Zob. sekcja Użycie.
 • Jeśli problem dotyczy tylko konkretnej sekcji, należy zastosować dodatkowy parametr "sekcja", zob. opis Parametry pomocnicze.

Użycie

Szablonu używamy do oznaczania jednostek w obsługiwanych przestrzeniach na obsługiwanych stronach tego szablonu, nie używając parametrów dodatkowych, tzn.: przestrzeń nazw: (główna), Wikijunior (ale nie: Wikijunior:Strona główna), Wikipedysta (ale nie strona główna Wikipedysty), Kategoria, Szablon (strony opisu), Moduł (strony opisu), Wikibooks (ale nie: Wikibooks:Strona główna) i Pomoc oraz nibyprzestrzenie nazw: Wikibooks:Brudnopis (brudnopis projektu), Szablon:Brudnopis (brudnopis szablonu) i Moduł:Brudnopis (brudnopis modułu), nie napisane zgodnie z zasadami lub zaleceniami edycyjnymi, a więc wymagają dopracowania, a z parametrami dodatkowymi sytuacja jest trochę inna. Wstawienie samego {{dopracować}} nie wystarcza zazwyczaj, by osoba chętna do poprawienia wiedziała od razu, jakie mankamenty znajdują się w jednostce, dlatego zaleca się używać niżej opisanych parametrów. Pusty szablon na stronie nie generuje żadnych informacji, a kategoria Szablon dopracować bez podanych parametrów zawiera listę takich stron.

Parametry zostały określone, ponieważ niektóre problemy pojawiają się dość często i gdy użyjemy parametrów, w szablonie znajdą się linki do odpowiednich metastron, a samo hasło przypisane zostanie do wąskiej kategorii zawierającej jednostki obarczone tymi problemami.

Jeżeli jakiś problem nie został zdefiniowany, można go opisać po „|”. W szablonie można zmieścić dowolną liczbę parametrów (zazwyczaj aż tak dużo problemów nie ma, a jeżeli jest aż tyle, to najlepiej zrobić wpis na stronie dyskusji i użyć parametru sekcja dyskusji = nazwa sekcji

Data

Przy parametrach należy podać datę (rok i miesiąc, w formacie rrrr-mm) wstawienia szablonu. Nieistotna jest data wstawienia kwestionowanych informacji. Daty nie należy podawać, jeśli opis problemu jest zwykłym tekstem, a nie parametrem. A jeżeli nie wstawiano danych przy nienazwanych parametrach, to należy wstawić datę za pomocą zmiennej data według przykładu: data = 2024-07.

Parametry konkretnych problemów

Te parametry można stosować w dowolnej kolejności.
Parametr Efekt
{{Dopracować|styl=2024-07}}
{{Dopracować|język=2024-07}}
{{Dopracować|tłumaczenie=2024-07}}
{{Dopracować|źródła medyczne=2024-07}}
 • dodaje kategorię na stronę w zależności od przestrzeni nazw, w którym jest ta strona, lub typu strony w przestrzeniach nazw (główna) i Wikijunior:
 • działają też parametry medref, medwer
 • należy używać tylko w przypadku braków odpowiedniego uźródłowienia w hasach medycznych. W przypadku, kiedy cały artykuł (podręcznik) jest niezgodny z aktualną wiedzą medyczną, na jego górze powinien znajdować się szablon informacyjny {{nmed}}.
{{Dopracować|źródła=2024-07}}
 • dodaje kategorię na stronę w zależności od przestrzeni nazw, w którym jest ta strona, lub typu strony w przestrzeniach nazw (główna) i Wikijunior:
 • działają też parametry Źródła, WER i wer
 • należy używać tylko w przypadku rażących braków w uźródłowieniu, mogących w przyszłości stać się źródłem poważnych problemów
{{Dopracować|opis bibliograficzny=2024-07}}
 • dodaje kategorię na stronę w zależności od przestrzeni nazw, w którym jest ta strona, lub typu strony w przestrzeniach nazw (główna) i Wikijunior:
 • działa też parametr niepełne źródła i niepełne źródło
 • do zastosowania w sytuacji, gdy np. źródle podano nazwisko i rok publikacji, ale bez tytułu publikacji.
{{Dopracować|tamże=2024-07}}
 • dodaje kategorię na stronę w zależności od przestrzeni nazw, w którym jest ta strona, lub typu strony w przestrzeniach nazw (główna) i Wikijunior:
 • działają też parametry Ibidem i Ibid
 • do zastosowania w sytuacji, gdy jako źródło jest zastosowany zapis "Tamże", "Ibidem", "Ibid". Między treścią uźródłowioną przypisem z podaną publikacją, a fragmentem z przypisem podanym powyższy sposób zawsze ktoś może dodać treść z przypisem powołującym się na zupełnie inną publikację.
{{Dopracować|więcej przypisów=2024-07}}
{{Dopracować|nierzetelne=2024-07}}
{{Dopracować|sprzeczne informacje=2024-07}}
{{Dopracować|zweryfikować=2024-07}}
{{Dopracować|OR=2024-07}}
{{Dopracować|pov=2024-07}}
{{Dopracować|reklama=2024-07}}
{{Dopracować|kryteria=2024-07}}
{{Dopracować|ency=2024-07}}
{{Dopracować|polonocentryzm=2024-07}}
{{Dopracować|pustosłowie=2024-07}}
{{Dopracować|łasiczki=2024-07}}
{{Dopracować|ciekawostki=2024-07}}
{{Dopracować|linki=2024-07}}
{{Dopracować|linkizew=2024-07}}
{{Dopracować|wikikod=2024-07}}
{{Dopracować|kategoria=2024-07}}
{{Dopracować|format=2024-07}}
{{Dopracować|brak definicji=2024-07}}
{{Dopracować|lead=2024-07}}
{{Dopracować|uzupełnić=2024-07}}
{{Dopracować|dane biograficzne=2024-07}}
{{Dopracować|aktualizacja=2024-07}}
{{Dopracować|aktualizacja stanu prawnego=2024-07}}

Parametry pomocnicze

Parametr Efekt
{{Dopracować|sekcja dyskusji=Nazwa sekcji na stronie dyskusji|nierzetelne=2024-07}}
parametr zalecany w sytuacjach, w których uchybienia są liczne; wtedy zgrabniej wyliczyć je w jednej sekcji na stronie dyskusji, niż w szablonie
należy pamiętać o podaniu przynajmniej jednego konkretnego parametru, inaczej wyświetli się komunikat, że nie wyszczególniono niedoskonałości
{{Dopracować|sekcja|źródła=2024-07}}
to pole wpisujemy jako pierwsze, gdy problem dotyczy konkretnej sekcji w danym haśle
po nim umieszczamy konkretny parametr

Parametry dodatkowe

Umieszczanie, przez szablon strony w kategorii w przypadku błędu, i wynik użycia

Kilka parametrów na raz

W wywołaniu szablonu może być podawany jeden lub więcej parametrów. Jeśli wstawiamy szablon do sekcji, to pierwszy parametr musi być słowem „sekcja” (i oczywiście takie wywołanie szablonu powinno być wstawione w sekcji) – podanie innego słowa spowoduje uznanie go za pominięcie parametru nr 1 i przypisanie tego słowa parametrowi nr 2. W razie podania parametru nr 2, czyli tekstu, który pojawi się w drugim akapicie komunikatu, trzeba ułożyć ten tekst tak, aby był poprawny gramatycznie. Będzie to tekst odpowiadający na pytanie – co należy poprawić?

Przykłady

{{Dopracować|styl=2024-07|neutralność=2024-07|źródła=2024-07|pustosłowie=2024-07|język=2024-07}}

{{Dopracować|styl=2024-07|źródła=2024-07|pustosłowie=2024-07|dane liczbowe – są niepoprawne, składy – są nieaktualne, poprawić transliterację nazwisk}}

{{Dopracować|styl=2024-07|źródła=2024-07|pustosłowie=2024-07|dane liczbowe – są niepoprawne, składy – są nieaktualne, poprawić transliterację nazwisk|format=2024-07|brak definicji=2024-07}}

Gdy strona wymaga poprawy

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
własny komentarz1

To pole wybieramy, gdy chcemy wpisać komentarz „swoimi słowami”. Zalecamy jednak korzystać z pozostałych parametrów, które wyczerpują większość najczęstszych problemów.

Ciąg znakówopcjonalny
Sekcjasekcja

To pole wybieramy, gdy problem dotyczy konkretnej sekcji na stronie. Można w nim wpisać komentarz „swoimi słowami”. Zalecamy jednak pozostawić go pustym i korzystać z pozostałych parametrów, które wyczerpują większość najczęstszych problemów.

Ciąg znakówopcjonalny
Uwagi na stronie dyskusjisekcja dyskusji

Wybierz to pole, jeżeli dodatkowe wyjaśnienia są w konkretnej sekcji na stronie dyskusji strony. Wpisz nazwę sekcji.

Ciąg znakówopcjonalny
Brak źródełźródła WER wer

Wybierz to pole, jeżeli należy zweryfikować treść i dodać źródła, a widzisz rażące braki w uźródłowieniu, mogące w przyszłości stać się źródłem poważnych problemów.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Stylstyl

Wybierz to pole, jeżeli strona wymaga poprawy stylu.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Formatowanieformat formatowanie forma wikizacja

Wybierz to pole, jeżeli należy sformatować tekst (podzielić na sekcje, umieścić tabele itp.).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Brak definicjibrak definicji definicja

Wybierz to pole, jeżeli należy poprawić lub napisać definicję.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Tekst nieneutralnyPOV pov neutralność

Wybierz to pole, jeżeli strona nie jest napisana w sposób neutralny.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Encyklopedyczne treściency

Wybierz to pole, jeżeli strona zawiera encyklopedyczne treści.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Pustosłowiepustosłowie trawa

Wybierz to pole, jeżeli strona zawiera pustosłowie.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Zwodnicze wyrażeniałasiczki zwodnicze

Wybierz to pole, jeżeli strona zawiera zwodnicze wyrażenia.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Ciekawostkiciekawostki trivia

Użyj tego parametru, jeżeli strona zawiera informacje sformułowane jako ciekawostki.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Błędy językowejęzyk

Wybierz to pole, jeżeli strona zawiera błędy językowe (jest napisany niezgodnie z normami polskiego języka literackiego).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Linkilinki

Wybierz to pole, jeżeli trzeba wstawić linki do innych haseł.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Brak kategoriikategoria kategorie

Wybierz to pole, jeżeli strona nie jest dołączona do żadnej kategorii.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Sprzeczne informacjesprzeczne informacje

Wybierz to pole, jeżeli należy wyeliminować sprzeczne informacje.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Dane biograficznedane biograficzne

Wybierz to pole, jeżeli należy dodać podstawowe dane biograficzne.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Tłumaczenietłumaczenie

Wybierz to pole, jeżeli należy poprawić tłumaczenie fragmentów tekstu.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Brak źródeł medycznychźródła medyczne medref medwer

Wybierz to pole, jeżeli informacje medyczne nie są poparte dowodami naukowymi (zgodnie z EBM).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Twórczość własnaOR or

Wybierz to pole, jeżeli strona może zawierać twórczość własną (tj. informacje nigdzie wcześniej nieopublikowane).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Polonocentryzmpolonocentryzm

Wybierz to pole, jeżeli należy zredagować tekst w taki sposób, aby nie był polonocentryczny. Jeżeli strona dotyczy pojęć prawniczych, zalecamy użyć szablonu „zasięg geograficzny”, ponieważ strona z tej dziedziny wyjątkowo trudno opisać w sposób niepolonocentryczny.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Aktualizacjaaktualizacja

Wybierz to pole, jeżeli strona zawiera nieaktualne informacje.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Aktualizacja stanu prawnegoaktualizacja stanu prawnego

Wybierz to pole, jeżeli strona zawiera nieaktualne informacje na temat norm lub przepisów prawnych.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Reklamareklama

Wybierz to pole, jeżeli strona jest napisany w formie reklamy.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Linki zewnętrznelinkizew

Wybierz to pole, jeżeli strona zawiera niewłaściwe linki zewnętrzne (zob. na Wikipedii: Wikipedia:Zasady wstawiania linków zewnętrznych).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Lista bez wyraźnych kryteriówkryteria

Wybierz to pole, jeżeli strona zawiera informacje przedstawione w formie bezładnej listy (bez wyraźnych kryteriów).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Więcej przypisówwięcej przypisów

Wybierz to pole, jeżeli strona zawiera niedostateczną liczbę przypisów. Jeżeli w artykule w ogóle nie ma przypisów lub braki są rażące, wybierz parametr „źródła”.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Wikikodwikikod

Wybierz to pole, jeżeli należy poprawić kod źródłowy strony.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też