Informatyka dla szkoły podstawowej/Jak obsługiwać klawiaturę?

Na tej lekcji zostanie zaprezentowana obsługa klawiatury, jednego z urządzeń wejścia.

Podstawowe klawisze

edytuj
 
Klawiatura
 • Ctrl (czytaj kontrol) - Służy do różnych kombinacji w edycji różnych plików (np. Ctrl+P (od: Print) służy do drukowania, Ctrl+C (od: Copy) do kopiowania), albo do odwieszania komputera (z klawiszami Alt i Delete [pełny skrót to Ctrl + Alt + Delete]).
 • Shift (czytaj szift) - służy do tworzenia wielkiej litery (na przykład, gdy chcemy napisać G trzymamy Shift i wstawiamy G). Ten klawisz służy też do znaków takich jak: <,>,?,:,",{,},_,+,!,* itd..
 • Prawy Alt (ewentualnie AltGr, pełna nazwa: AltGraph) - służy do tworzenia polskich znaków diakrytycznych - ą, ć, ę, ó, ś, ż, ź, ń. Kombinacje, żeby powstały takie litery:
alt+a=ą
alt+c=ć

itd.

wyjątek: alt+x=ź
 • Backspace (czytaj bekspejs) - służy do cofnięcia niepotrzebnego znaku, który zrobiliśmy przez przypadek.
 • Delete (czytaj dilijt) - usuwa znak, ale po prawej stronie kursora w tekście.
 • Enter - służy do przejścia w teksie do nowej linii. Uwaga! Jeżeli piszemy tekst i widzimy, że jakiś wyraz się nie zmieści, to nie wciskamy klawisza enter, tylko dalej piszemy, ponieważ edytor tekstu sam przeniesie ten wyraz (chyba że ta opcja jest wyłączona). Poza tekstem służy do klikania w zaznaczony przycisk.
 • Spacja - służy do zrobienia przerwy między wyrazami.
 • Start, Windows lub Win - klawisz z ikoną Windows, działa jak kliknięcie przycisku "Start" w lewym dolnym rogu.

Oprócz tego klawisze te mogą mieć inne znaczenie w zależności od używanego programu.

Skróty klawiszowe

edytuj

Wiele operacji można przyśpieszyć korzystając ze skrótów klawiaturowych.

Uniwersalne, działają w większości programów

edytuj
 • Ctrl+C - kopiuj
 • Ctrl+V - wklej
 • Ctrl+X - wytnij
 • Ctrl+Z - cofnij
 • Ctrl+A - zaznacz wszystko
 • Ctrl+F - szukaj
 • Ctrl+B - tekst pogrubiony
 • Ctrl+I - tekst pochylony
 • Ctrl+U - tekst podkreślony

Wpływające na system Windows

edytuj
 • Ctrl+Esc lub Win - menu Start
 • Win+E - (mój) komputer
 • Win+R - uruchom
 • Win+M - minimalizuj
 • Win+F - szukaj
 • Win+L - przełącz użytkownika
 • Win+D - pokaż pulpit
 • Win+cyfra - wybiera ikonę z paska zadań (tylko Windows Vista i 7)
 • Alt+Tab - przełącza okna
 • Win+Tab - przełącza okna w trybie 3D (tzw. Flip 3D). Dostępne tylko w Windows Vista i 7, przy włączonej opcji AeroGlass.

Ćwiczenie

edytuj
 • Spróbuj przytrzymać klawisze Ctrl+Alt+Delete.
 • Spróbuj wejść w okno Zamykanie systemu Windows (bądź wyłączanie komputera) bez użycia myszki.