Informatyka dla szkoły podstawowej/Uruchomienie komputera

Na tej lekcji omówimy, jak włączać i wyłączać komputer w sposób prawidłowy.

Uruchomienie edytuj

Najpierw włączamy komputer poprzez wciśnięcie przycisku włączającego, znajdującego się na obudowie jednostki centralnej (zwykle jest nim największy klawisz). Jeśli mamy wyłączony monitor to wciskamy jego przycisk. Tak samo z głośnikami, drukarką, skanerem, i innymi urządzeniami. Uwaga: włączaj tylko potrzebne w danej chwili urządzenia, zaoszczędzisz prąd.
W czasie uruchamiania komputera, zostaje sprawdzony cały sprzęt, znajdujący się wewnątrz skrzynki jednostki centralnej (sprawność płyty głównej, podłączenie stacji dysków twardych i wymiennych wraz z ich pojemnością, kości pamięci RAM itp.). Kolejną rzeczą jest uruchomienie systemu operacyjnego, a następnie zalogowanie - jeżeli w komputerze znajduje się tylko 1 konto, i nie posiada ono hasła, zostajesz zalogowany automatycznie.

Wyłączenie w systemie Windows XP edytuj

Jeżeli chcemy zakończyć pracę z komputerem:

  • Klikamy na przycisk Start, wywołujący menu
  • Klikamy na opcję Wyłącz komputer, następnie wybieramy Wyłącz (czerwona ikona)
  • Czekamy kilka sekund na wyłączenie komputera (komputer wyłączy się sam, chyba że posiadamy komputer z systemami Windows z serii 9x, np. z Windowsem 95). Wtedy pojawi się pomarańczowy napis Można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer. - należy wtedy nacisnąć przycisk zasilania (ten sam co przy włączaniu).

Starajmy się nie wyłączać komputera odłączając zasilanie (np. wyciągając wtyczkę z gniazdka) gdy jest włączony, może to uszkodzić sprzęt. Dodatkowo w niektórych komputerach naciśnięcie przycisku zasilania nie spowoduje wyłączenia komputera od razu (jak w pozostałych komputerach) a jedynie pojawi się komunikat Trwa zamykanie systemu Windows i komputer zostanie wyłączony (tak jak po kliknięciu wyłącz w menu start).

Wyłączanie w systemie Windows Vista i 7 edytuj

Zakończenie pracy w tych systemach wygląda następująco:

  • Klikamy na przycisk Start (jest on na Twoim komputerze zastąpiony logiem Windows)
  • W prawym dolnym rogu wybieramy opcję wyłącz (jeśli nie ma tam przycisku wyłącz, klikamy strzałkę w prawo myszą, a następnie wyłącz)
  • System wyłączy się.

Wyłączanie komputera w systemie Windows 10 edytuj

Wyłączenie komputera w tym Windowsie odbywa się w ten sposób:

  • Naciskamy na przycisk Start (jest nim logo systemu operacyjnego)
  • W lewym dolnym rogu znajduje się ikonka przedstawiająca kółko z kreską nad nim. Naciśnij na nią
  • Wybierz jedną z opcji: Uśpij, Uruchom ponownie bądź Zamknij.
  • Komputer się wyłączy.