Inkscape w praktyce/"Unoszący" się napis

Spróbujmy zrobić pewien ciekawy efekt związany z napisami. Mam tutaj na myśli zaprojektowanie tekstu, który sprawiałby wrażenie unoszącego się. Wszystko co będzie nam potrzebne to Inkscape i trochę cierpliwości. Na początku chciałem zaznaczyć, żebyście zachowali projekt stworzony w tej lekcji, gdyż przyda nam się on do kolejnego rozdziału. Z zasady nie lubię zanudzać ludzi, więc bierzmy się do rzeczy.

Uruchomcie swój program Inkscape. Rozpoczynając projekt, powinniśmy edytować warstwy, w których będziemy się poruszać. W tym celu wejdziemy do menu "Warstwa" i klikniemy opcje "warstwy" lub użyjemy skrótu klawiszowego Shift+Ctrl+L. Ustawmy warstwy jak na poniższym zrzucie ekranu.

Należy zwrócić uwagę, by w chwili obecnej warstwa nazwana "cień" pozostawała zamknięta, gdyż potrzebna nam będzie ona w późniejszym etapie edycji napisu. Natomiast warstwa "napis" powinna pozostawać otwarta i aktywna, gdyż w niej będziemy dokonywali teraz edycji.

Użyjmy narzędzia do tworzenia i modyfikacji obiektów tekstowych. W tym celu kliknijmy przycisk wyróżniony na poniższym obrazku lub użyjmy skrótu klawiszowego F8.

Po wybraniu narzędzia musimy coś napisać. Ja użyłem czcionki Impact o rozmiarze 22 (tekst w każdej chwili można skalować lub przybliżyć widok przy pomocy lupy. Przybliżenie pozwala nam na lepszą kontrolę położenia edycji z poziomu klawiatury) i napisałem "witam".

W kolejnym etapie zaznaczamy nasz napis specjalnie przeznaczonym do tego narzędziem. By go użyć, wystarczy użyć skrótu klawiszowego F1 lub kliknąć, gdy myszka znajduje się nad nim.

Następnym krokiem będzie ustawienie wypełnienia. By to uczynić, musimy kliknąć na kolorze wypełnienia, który znajduje się w lewym, dolnym rogu ekranu.

Teraz musimy wybrać wypełnienie i ustawić typ wypełnienia na gradient liniowy, następnie w zakładce kontur, ustawiamy typ na kolor, i wybieramy czarne wypełnienie konturu. Musimy jeszcze ustawić grubość kreski w zakładce styl konturu parametr szerokość na 2,8.

Następnie klikamy edytuj, by ustawić dwa punkty dla gradientu i parametry kolorystyczne (zalecam ustawienia jak na poniższym załączniku).

Dobrnęliśmy prawie do końca. W chwili, gdy nasz napis jest zaznaczony, aktywujemy narzędzie służące do edycji gradientów. Narzędzie to kryje się pod skrótem klawiszowym Ctrl+F1. Gradient ustawiamy jak na załączeniu.

Czynimi to "chwytając" myszką za uchwyty, które oznaczone są kwadratami (białym i niebieskim). Im bardziej poszerzymy rozstawienie uchwytów, tym bledszy odcień uzyskamy.

Po raz kolejny zaznaczamy nasz napis narzędziem kryjącym się pod skrótem F1, szybko zduplikować nasz obiekt, klikając Ctrl+D. Teraz musimy wejść do menu warstwa, by wybrać opcję przenieś zaznaczenie na niższą warstwę. Przenieśliśmy duplikat naszego napisu do zablokowanej warstwy 'cień'. Żeby mieć możliwość dalszej pracy, musimy zablokować warstwę 'napis' oraz odblokować warstwę 'cień'.

Pracując na duplikacie, klikamy dwukrotnie w ramkę wypełniania napisu, która znajduje się w lewym dolnym rogu programu inkscape.

Po otworzeniu się okna opcji obiektu ustawiamy kolor w zakładce RGB na szary(R:128, G:128, B:128, A:255), a parametr Blur na 4.

Ostatnim krokiem będzie przesunięcia edytowanego przez nas napisu. W tym celu wychodzimy z okna edycji obiektu i przy zaznaczeniu edytowanego właśnie obiektu naciskamy na klawiaturze, pięciokrotnie strzałkę w lewo a następnie pięciokrotnie strzałkę w dół.

Efekt końcowy powinien wyglądać następująco:

Jako ściągawkę można pobrać plik SVG.