Inkscape w praktyce/Napis z poświatą

W lekcji tej użyjemy funkcji maski, oraz narzędzia "Krzywe Beziera". Rozpoczniemy od otwarcia projektu zapisanego w poprzedniej lekcji. Podstawą działania będzie utrzymanie porządku w projekcie (wyuczenie nawyku nazywania każdej warstwy, oraz zapobiegania bałaganowi zaowocuje w przyszłości). W tym celu tworzymy warstwę nadrzędną nad warstwą napis o nazwie poświata. Środkowa wartwa (napis) powinna być odblokowana. Przy użyciu narzędzia zaznaczenia

klikamy na witam i używamy skrótu klawiszowego Ctrl+D w celu zduplikowania obiektu. Następnym etapem będzie użycie funkcji przeniesienia obiektu na wyższą warstwę (z napis na poświata) w tym celu klikamy Warstwa -> Przenieś zaznaczenie na wyższą warstwę. Teraz powinniśmy zablokować wszystkie warstwy poza warstwą poświata, gdyż na niej będziemy właśnie pracować. Możemy również wyłączyć widok pozostałych warstw, jak na obrazku.

Następnym etapem będzie użycie narzędzia Krzywych Beizera. Skrótem klawiszowym do tego narzędzia jest kombinacja Shift+F6

Musimy teraz narysować jakiś kształt w pewnej części przysłaniający napis witam, który cały czas edytujemy. Możecie uczynić to identycznie jak na poniższym obrazie.

By wykonać taką ścieżkę krzywymi beizera musimy kliknąć w dowolnym miejscu myszką i w miejscu każdego kolejnego węzła (oznaczone na obrazku jako kwadraciki - białe, niebieskie) wykonać kolejny klik, by wykonać krzywe. W celu zamknięcia krzywej ostatni 4 węzeł tworzymy w miejscu pierwszego, krzywa powinna zamknąć się automatycznie. Kolejnym krokiem będzie stworzenie z jednego odcinka naszej ścieżki łuku. W tym celu musimy użyć narzędzia do operacji na węzłach i uchtywach, które kryje się pod skrótem klawiszowym F2.

Musimy chwycić za fragment prostej łączącej dwa węzły, tak by mieć możliwość wyginania tej prostej. W chwili obecnej powinniście widzieć u siebie podobny efekt.

Następnie należy wypełnienie naszej ścieżki ustawić na dowolny kolor (oprócz czarnego). Kolor tutaj ustala widoczność obiektu, który maskujemy - jasność koloru jest tu wprost proporcjonalna do widzialności obiektu maskowanego (ja ustawiłem kolor na biały). Zmieńmy teraz parametry samego napisu. Wyłączmy kontur a kolor ustawmy na biały z przepuszczalnością na 45% (napis z racji wypełnienia kolorem tła powinien zniknąć z pola widzenia). Jeśli pozostałe warstwy macie zablokowane w chwili obecnej wystarczy kliknąć kombinację klawiszową Ctrl+A, lub wybrać z menu Edycja -> Zaznacz wszystko. Powinniśmy mieć zaznaczony zarówno napis jak i ścieżkę, którą rysowaliśmy. Kończąc projekt musimy zrobić tajemniczą maskę, opisaną na początku lekcji - w tym celu klikamy Obiekt -> Maska -> Ustaw.

Gotowe :-) Teraz wystarczy włączyć widok dla pozostałych 2 masek. Powinniście uzyskać coś podobnego:

Jako ściągawkę można pobrać plik w SVG