Irssi/Zaawansowane funkcje

Zarządzanie pseudonimami i tryby użytkownika edytuj

W Irssi możesz zarządzać swoim pseudonimem za pomocą polecenia /nick, po którym następuje żądany pseudonim. Na przykład, jeśli chcesz zmienić swój pseudonim na „mynewnick”, wpisz /nick mynewnick.

Możesz również zarejestrować swój pseudonim w usłudze NickServ sieci IRC, która może pomóc uniemożliwić innym używanie Twojego pseudonimu bez Twojej zgody. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że jesteś zalogowany do sieci IRC za pomocą żądanego pseudonimu. Następnie wpisz /msg NickServ REGISTER <hasło> <email>, zastępując <hasło> żądanym hasłem i <email> swoim adresem e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez serwis NickServ, aby zakończyć proces rejestracji.

Dodatkowo możesz ustawiać i modyfikować różne tryby użytkownika w Irssi za pomocą polecenia /mode. Tryby użytkownika pozwalają kontrolować różne ustawienia, takie jak to, czy inni użytkownicy mogą wysyłać Ci prywatne wiadomości lub widzieć, kiedy dołączasz do kanałów lub je opuszczasz. Oto kilka przykładów trybów użytkownika i sposobów ich ustawiania:

 • /mode <pseudonim> +i: Ustawia tryb „niewidoczny”, w którym inni użytkownicy widzą Cię w trybie offline.
 • /mode <pseudonim> +g: Ustawia tryb „ukryj wiadomości serwera”, który ukrywa wiadomości serwera, takie jak powiadomienia o dołączaniu i opuszczaniu.
 • /mode <pseudonim> +s: Ustawia tryb „tajny”, który ukrywa kanały, na których jesteś, przed innymi użytkownikami, którzy nie są na tych kanałach.
 • /mode <pseudonim> +R: Ustawia tryb „zarejestrowanego użytkownika”, który wskazuje, że zarejestrowałeś swój pseudonim w serwisie NickServ sieci IRC.

Bieżące tryby użytkownika można wyświetlić, wpisując /mode <pseudonim>. Pamiętaj, że niektóre tryby użytkownika mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach IRC, a niektóre sieci mogą mieć dodatkowe tryby użytkownika poza wymienionymi tutaj przykładami. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie dokumentacji lub plików pomocy używanej sieci IRC, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych trybach użytkownika i ich specyficznych ustawieniach.

Podświetlanie wiadomości i powiadamianie edytuj

W Irssi możesz skonfigurować wyróżnianie wiadomości i powiadomienia, aby być na bieżąco z ważnymi rozmowami i wydarzeniami na IRC. Oto kilka sposobów dostosowania wyróżniania i powiadomień:

 • Podświetlanie określonych słów lub fraz: Możesz skonfigurować Irssi do podświetlania określonych słów lub fraz w kanale lub prywatnej wiadomości, używając polecenia /hilight, po którym następuje słowo lub fraza, które chcesz wyróżnić. Na przykład polecenie /hilight myusername podświetla wszystkie wiadomości, w których wymieniona jest Twoja nazwa użytkownika. Możesz także użyć wyrażeń regularnych do tworzenia bardziej złożonych reguł wyróżniania. Aby wyświetlić bieżące ustawienia podświetlania, wpisz /hilight.
 • Powiadomienia dźwiękowe: Możesz skonfigurować Irssi tak, aby odtwarzała dźwięk, gdy wiadomość jest podświetlona lub gdy otrzymasz prywatną wiadomość. Aby włączyć powiadomienia dźwiękowe, wpisz /set beep_msg_level, a następnie poziom wiadomości, o których chcesz otrzymywać powiadomienia (na przykład MSG HILIGHT, aby otrzymywać powiadomienia o wyróżnionych wiadomościach), a następnie wpisz /set beep_msg, a następnie nazwę pliku dźwiękowego, który chcesz użyć (takich jak beep.wav). Możesz także użyć innych ustawień, aby dostosować częstotliwość i czas trwania powiadomień dźwiękowych.
 • Powiadomienia wizualne: Możesz skonfigurować Irssi, aby wyświetlała powiadomienia wizualne w postaci wyskakujących okien lub komunikatów na pasku stanu, gdy wiadomość jest podświetlona lub gdy otrzymasz prywatną wiadomość. Aby włączyć powiadomienia wizualne, wpisz /set notify, a następnie poziom wiadomości, o których chcesz otrzymywać powiadomienia (np. MSG HILIGHT, aby otrzymywać powiadomienia o podświetlonych wiadomościach), a następnie wpisz /set notify_usescore on, aby powiadomienia były wyświetlane nawet wtedy, gdy okno Irssi nie jest ostre. Możesz także użyć innych ustawień, aby dostosować wygląd i zachowanie powiadomień wizualnych.


Skrypty i automatyzacja edytuj

Irssi zapewnia potężne możliwości tworzenia skryptów i automatyzacji, które pozwalają dostosowywać i rozszerzać funkcjonalność klienta. Możesz używać skryptów do automatyzacji powtarzalnych zadań, dodawać nowe polecenia i funkcje oraz integrować Irssi z innymi narzędziami i usługami. Oto kilka sposobów na rozpoczęcie pracy ze skryptami i automatyzacją w Irssi:

 • Instalowanie skryptów: Irssi ma wbudowany system zarządzania skryptami, który ułatwia instalację i zarządzanie skryptami innych firm. Aby przejrzeć dostępne skrypty, odwiedź stronę Skrypty Irssi w witrynie Irssi. Po znalezieniu skryptu, który chcesz zainstalować, po prostu pobierz plik skryptu i umieść go w katalogu ~/.irssi/scripts/. Następnie załaduj skrypt, wpisując /script load <nazwa skryptu> w Irssi. Możesz także użyć polecenia /script list, aby wyświetlić listę zainstalowanych skryptów i ich stan.
 • Tworzenie skryptów: Jeśli chcesz tworzyć własne skrypty, Irssi zapewnia potężny język skryptowy oparty na Perlu. Możesz używać tego języka do definiowania niestandardowych poleceń, obsługi zdarzeń i sygnałów oraz interakcji z interfejsem API Irssi. Aby rozpocząć, zapoznaj się z samouczkiem dotyczącym skryptów Irssi Perl lub dokumentacją interfejsu API. Możesz również znaleźć wiele przykładów istniejących skryptów na stronie Irssi Scripts lub w repozytorium skryptów Irssi w serwisie GitHub.
 • Używanie wyzwalaczy: Wyzwalacze to prosta forma automatyzacji, która umożliwia wykonanie polecenia lub skryptu po odebraniu określonego wzorca tekstu w kanale lub prywatnej wiadomości. Aby zdefiniować wyzwalacz, użyj polecenia /trigger, a następnie wzorca, który chcesz dopasować, oraz polecenia lub skryptu, który chcesz wykonać. Na przykład /trigger hello /say Hello, world! spowodowałoby, że Irssi powiedziałaby „Witaj, świecie!” na bieżącym kanale za każdym razem, gdy ktoś wyśle wiadomość zawierającą słowo „cześć”. Możesz także użyć wyrażeń regularnych do tworzenia bardziej złożonych reguł wyzwalających.
 • Korzystanie z powiązań klawiszy: Powiązania klawiszy umożliwiają przypisywanie niestandardowych działań do skrótów klawiaturowych, ułatwiając wykonywanie często używanych poleceń lub skryptów. Aby zdefiniować powiązanie klawiszy, użyj polecenia /bind, a następnie kombinacji klawiszy, której chcesz użyć, oraz polecenia lub skryptu, który chcesz wykonać. Na przykład /bind meta-x /powiedz Witaj, świecie! spowodowałoby, że Irssi powiedziałaby „Witaj, świecie!” w bieżącym kanale po naciśnięciu kombinacji klawiszy Meta-x. Możesz także użyć innych ustawień, aby dostosować zachowanie przypisań klawiszy.

To tylko kilka przykładów z wielu sposobów dostosowywania i automatyzacji Irssi za pomocą skryptów i automatyzacji. Przy odrobinie kreatywności i wiedzy programistycznej możesz tworzyć potężne narzędzia i integracje, które pomogą Ci zrobić więcej przy mniejszym wysiłku.

Używanie Irssi z wieloma serwerami i sieciami edytuj

Irssi to potężny klient IRC, który obsługuje jednoczesne łączenie się z wieloma serwerami i sieciami. Oto jak możesz skonfigurować i używać Irssi z wieloma serwerami i sieciami:

Dodaj serwery do konfiguracji Irssi: Otwórz plik konfiguracyjny Irssi (~/.irssi/config) i dodaj następujące wiersze dla każdego serwera, z którym chcesz się połączyć:

servers = (
 {
  address = "irc.example.com";
  chatnet = "ExampleNet";
  port = "6667";
  use_ssl = "no";
  autoconnect = "yes";
 },
 {
  address = "irc.anotherexample.com";
  chatnet = "AnotherExampleNet";
  port = "6667";
  use_ssl = "no";
  autoconnect = "no";
 },
 ...
);

Pamiętaj, aby zastąpić wartości adresu, sieci czatu i portu odpowiednimi informacjami dla swoich serwerów. Możesz także ustawić use_ssl na „tak”, jeśli twój serwer obsługuje szyfrowanie SSL/TLS, i ustawić autoconnect na „tak”, jeśli chcesz, aby Irssi automatycznie łączył się z serwerem po jego uruchomieniu.

Połącz się z serwerami i sieciami: Uruchom Irssi i połącz się z serwerem, wpisując /connect chatnet.servername.com w wierszu poleceń Irssi. Możesz także użyć polecenia /server, aby połączyć się z określonym serwerem z pliku konfiguracyjnego, na przykład /server ExampleNet.

Przełączanie między sieciami i kanałami: Aby przełączać się między sieciami, użyj polecenia /network, po którym następuje nazwa sieci czatu, na przykład /network ExampleNet. Aby przełączać się między kanałami w bieżącej sieci, użyj polecenia /window, po którym następuje nazwa kanału, na przykład /window #nazwakanału.

Skonfiguruj automatyczne łączenie: Możesz skonfigurować Irssi, aby automatycznie dołączała do określonych kanałów po podłączeniu do sieci, dodając następujący wiersz do pliku konfiguracyjnego:

chatnets = {
 ExampleNet = {
  autojoin = "#channel1,#channel2";
 };
};

Zastąp ExampleNet nazwą swojego czatu, a #kanał1,#kanał2 oddzieloną przecinkami listą kanałów, do których chcesz automatycznie dołączyć.

Wykonując te czynności, możesz łatwo zarządzać wieloma serwerami i sieciami w Irssi oraz szybko przełączać się między kanałami i sieciami.

Opcje szyfrowania i bezpieczeństwa edytuj

Irssi obsługuje kilka opcji szyfrowania i zabezpieczeń, które pomagają chronić komunikację IRC przed podsłuchem i nieautoryzowanym dostępem. Oto niektóre z najważniejszych funkcji bezpieczeństwa Irssi:

 • Szyfrowanie SSL/TLS: Irssi obsługuje szyfrowanie SSL/TLS dla wszystkich połączeń IRC, umożliwiając szyfrowanie komunikacji od końca do końca. Aby włączyć szyfrowanie SSL/TLS dla serwera, użyj polecenia /server, a następnie adresu serwera i opcji -ssl lub -tls. Na przykład /server irc.example.com -ssl połączy się z serwerem IRC pod adresem irc.example.com przy użyciu szyfrowania SSL. Pamiętaj, że serwer musi również obsługiwać szyfrowanie SSL/TLS, aby to zadziałało.
 • Uwierzytelnianie SASL: Irssi obsługuje uwierzytelnianie SASL (Simple Authentication and Security Layer), które umożliwia uwierzytelnianie na serwerze IRC przy użyciu nazwy użytkownika i hasła zamiast wysyłania ich zwykłym tekstem. Aby włączyć uwierzytelnianie SASL, użyj polecenia /set, a następnie opcji sasl_username i sasl_password. Na przykład /set sasl_username myusername i /set sasl_password mypassword ustawiają nazwę użytkownika SASL i hasło odpowiednio na myusername i mypassword.
 • Szyfrowanie klucza kanału: Irssi obsługuje szyfrowanie klucza kanału, które umożliwia szyfrowanie haseł lub kluczy używanych do dołączenia do kanału chronionego hasłem. Aby włączyć szyfrowanie klucza kanału, użyj polecenia /set, a następnie opcji channel_key_modes. Na przykład /set channel_key_modes +K włączy szyfrowanie klucza kanału dla kanałów, które wymagają klucza do przyłączenia.
 • Weryfikacja certyfikatu SSL: Irssi obsługuje weryfikację certyfikatu SSL, która pozwala upewnić się, że certyfikat SSL przedstawiony przez serwer IRC jest ważny i zaufany. Aby włączyć weryfikację certyfikatu SSL, użyj polecenia /set, a następnie opcji ssl_verify. Na przykład /set ssl_verify on włączy weryfikację certyfikatu SSL dla wszystkich połączeń SSL.

OTR (Off-the-Record) to protokół szyfrowania wiadomości, który zapewnia szyfrowanie typu end-to-end i blokadę dla konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych. OTR ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności użytkownikom, którzy chcą prowadzić prywatne rozmowy online bez obawy o podsłuch lub przechwycenie.

OTR jest obsługiwany przez kilka komunikatorów internetowych, w tym Pidgin, Adium i Irssi. Aby korzystać z OTR w Irssi, musisz zainstalować wtyczkę otr i mieć klienta obsługującego OTR po drugiej stronie rozmowy. Po włączeniu OTR Twoje rozmowy będą szyfrowane przy użyciu kombinacji algorytmów szyfrowania AES i SHA-1, a będziesz mieć możliwość uwierzytelnienia swoich rozmów, aby upewnić się, że nie zostaną przechwycone ani zmodyfikowane.

Jedną z kluczowych zalet OTR jest funkcja zaprzeczania, która pozwala każdej ze stron rozmowy zaprzeczyć, że rozmowa kiedykolwiek miała miejsce lub została nagrana. Może to być przydatne dla użytkowników, którzy martwią się o prywatność swoich rozmów i chcą mieć pewność, że mogą komunikować się bez pozostawiania śladów.

Należy jednak pamiętać, że OTR nie jest niezawodne i nie należy na nim polegać jako na jedynym środku bezpiecznej komunikacji. OTR nie chroni przed atakami, takimi jak keylogger lub ataki typu man-in-the-middle, i wymaga aktywnego zaangażowania obu stron w rozmowę i korzystania z oprogramowania obsługującego OTR.

Ogólnie rzecz biorąc, OTR jest przydatnym narzędziem dla użytkowników, którzy chcą prowadzić prywatne rozmowy online, ale należy go używać w połączeniu z innymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak silne hasła, szyfrowanie SSL/TLS i uwierzytelnianie dwuskładnikowe.