WstępEdytuj

Irssi jest klientem IRC, przeznaczonym dla systemów uniksowych. Standardowo posiada interfejs tekstowy, jednak kod napisany jest elastycznie i nie ogranicza się do używania na sztywno jednego interfejsu.

Możliwości IrssiEdytuj

Potęga irssi jest ukryta w skryptach języka Perl, które rozszerzają możliwości programu. Sama aplikacja ma standardowo dostępnych 119 komend.

Najpopularniejsze to:

 • server - łączy z serwerem irc;
 • join - przenosi nas na kanał;
 • part - opuszcza kanał;
 • ban - banuje maskę (wymagany status operatora kanału);
 • kick - usuwa użytkownika z kanału (wymagany status operatora kanału);
 • me - pokazuje komunikat zaczynający się od naszego nicka np. "/me idzie spać" pokaże "* Staszek idzie spać", gdzie Staszek to nasz nick. Służy do informowania o wykonywanych czynnościach.;
 • topic - zmienia topic;
 • op - daje danej osobie status operatora kanału (wymagany status operatora kanału);
 • deop - zabiera danej osobie status operatora kanału (wymagany status operatora kanału);
 • voice - daje danej osobie prawo do pisania na kanale gdy jest ustawiony tryb moderacji (+m) (wymagany status operatora kanału);
 • msg - wysyła danej osobie prywatną wiadomość;
 • nick - zmienia nick;
 • whois - pokazuje informacje o danej osobie.

KonfiguracjaEdytuj

Plik konfiguracyjny, podobnie jak reszta plików tworzonych przez irssi, znajduje się w katalogu "~/.irssi/ i ma nazwę "config". Najefektywniejsze jest edytowanie go ulubionym edytorem tekstowym (np. joe, lub GEdit Gedit dla Gnome), co daje największe możliwości przystosowania go do swoich potrzeb. Przed edycją radzi się zamknąć aplikację. Konfigurację można przeprowadzić także z poziomu samego programu, a po zrobieniu tego zapisujemy ją poleceniem /save. Dla leniwych, którzy nie chcą czytać dokumentacji, został stworzony generator pliku konfiguracyjnego.

Obsługa programuEdytuj

Nowicjusze mają błędne wyobrażenie o tekstowym interfejsie użytkownika jako o trudnym w obsłudze. W rzeczywistości jest dosyć prosty.

 • Aby przełączać się pomiędzy oknami, naciskamy ALT+<numer_okna>.
 • Aby wyłączyć dane okno, wpisujemy "/window kill <numer_zakładki" lub po prostu "/window kill", aby wyłączyć zakładkę, w której aktualnie się znajdujemy. Możemy również użyć aliasu /wc (window close).
 • Aby załadować skrypt, musimy umieścić go w katalogu "~/.irssi/scripts/", a następnie wpisać "/run <nazwa_pliku>" lub "/script load <nazwa_pliku>.
 • Aby wyświetlić listę osób na kanale, na którym aktualnie się znajdujemy, należy wpisać "/n", co jest aliasem do "/names".
 • Aby przewijać okno, posługujemy się klawiszami "Page Up" i "Page Down".
 • Aby zmieniać ustawienia, takie jak domyślny vhost, nick czy ident, wpisujemy "/set" aby obejrzeć listę dostępnych ustawień, a następne "/set <opcja_która_nas_zainteresowała> <wartość>", np. aby zmienić standardowy nick wpisujemy "/set nick <nick>".
 • Aby wypowiedzieć tekst zaczynający się od / (nie chcąc, aby został potraktowany jako komenda) zaczynamy pisać od "/ /" przykład: "/ /join #kanał" lub używamy polecenia "/say" przykład: "/say /join #kanał"

Sesja irssi w tleEdytuj

W normalnym przypadku po wylogowaniu się z konta, na którym uruchomiony jest irssi, program zamyka się, a przez to rozłącza się z serwerem. Może to prowadzić do utraty statusu operatora na kanale, braku kontaktu z użytkownikiem etc. Aby zostawić sesję w tle, która będzie działała niezależnie od tego, czy jesteśmy zalogowani, czy nie, wykorzystamy program screen, który najprawdopodobniej znajdziesz w swoim systemie, czy też w portach/paczkach. Żeby zostawić irssi "w screenie", musimy najpierw go w nim uruchomić, a zrobimy to poleceniem:

screen irssi

...po czym normalnie go używamy, jak zawsze. Aby przejść w tło (detach), należy wcisnąć kombinację klawiszy:

Ctrl+a d

Aby powrócić do zostawionej sesji, piszemy:

screen -r

...ewentualnie, gdy sesja na zdalnej maszynie nie została zamknięta:

screen -rD

...lub w przypadku niepowodzenia:

screen -x

więcej można dowiedzieć się pisząc:

man screen

[1]

[2]

CiekawostkiEdytuj

Logi rozmów w formacie Rok-miesiać-dzieńEdytuj

/set autolog_path ~/.irssi/logs/$tag/$0/%Y-%m-%d.log
/set autolog on

[3]

OknaEdytuj

Tworzenie i dzielenie okna, ustawianie rozmiaru na 6

/window new split
/window name hilight
/window size 6

[4]

(ang.) Jak wyświetlać pewne zdarzenia w innym oknie?

SkryptyEdytuj

/help /script
/script list
/script load
/run
/script unload

lsEdytuj

Skrypt umożliwia wyświetlanie użytkowników według wyrażenia regularnego, można np. wyświetlić adresy e-mail itp.

/ls <regex>

printlevelsEdytuj

Ten skrypt wyświetli przed każdą linią jej typ, np PUBLICS to będą zwykłe rozmowy, CLIENTCRAP - informacje, które pobrał Irssi, np. listę osób w kanale itp.

usercountEdytuj

Skrypt wyświetla w statusie liczbę użytkowników danego kanału

/statusbar window add usercount

Zobacz teżEdytuj

 • podręcznik IRC

Linki zewnętrzneEdytuj