Połączenie z serwerem edytuj

Aby połączyć się z serwerem IRC (Internet Relay Chat) za pomocą irssi, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz okno terminala i wprowadź polecenie „irssi”. Spowoduje to uruchomienie klienta irssi.
 2. Po uruchomieniu irssi wpisz polecenie „/connect irc.server.com”, aby połączyć się z żądanym serwerem IRC. Zastąp „irc.server.com” adresem serwera IRC, z którym chcesz się połączyć.
 3. Aby ustawić swój pseudonim IRC, wpisz polecenie „/nick nick”. Zastąp „pseudonim” pseudonimem, którego chcesz używać.
 4. Aby dołączyć do kanału, wpisz polecenie „/join #nazwakanału”. Zastąp „nazwa kanału” nazwą kanału, do którego chcesz dołączyć.

Po połączeniu będziesz mógł uczestniczyć w czacie, wpisując wiadomości w polu wejściowym na dole okna terminala i naciskając klawisz „Enter”.

Korzystanie z poleceń i skrótów edytuj

Potęga irssi jest ukryta w skryptach języka Perl, które rozszerzają możliwości programu. Sama aplikacja ma standardowo dostępnych 119 komend.

Najpopularniejsze to:

 • server - łączy z serwerem irc;
 • join - przenosi nas na kanał;
 • part - opuszcza kanał;
 • ban - banuje maskę (wymagany status operatora kanału);
 • kick - usuwa użytkownika z kanału (wymagany status operatora kanału);
 • me - pokazuje komunikat zaczynający się od naszego nicka np. "/me idzie spać" pokaże "* Staszek idzie spać", gdzie Staszek to nasz nick. Służy do informowania o wykonywanych czynnościach.;
 • topic - zmienia topic;
 • op - daje danej osobie status operatora kanału (wymagany status operatora kanału);
 • deop - zabiera danej osobie status operatora kanału (wymagany status operatora kanału);
 • voice - daje danej osobie prawo do pisania na kanale gdy jest ustawiony tryb moderacji (+m) (wymagany status operatora kanału);
 • msg - wysyła danej osobie prywatną wiadomość;
 • nick - zmienia nick;
 • whois - pokazuje informacje o danej osobie.
 • quit - Odłącz się od serwera IRC i zamknij Irssi.

Niektóre przydatne skróty ułatwiające nawigację i interakcję z Irssi obejmują:

 • Alt+numer: przejście do karty odpowiadającej wciśniętemu numerowi. Na przykład Alt+1 przełączy się na pierwszą kartę.
 • Alt+a: przełącz do aktywnego okna (tego z ostatnią aktywnością).
 • Alt+strzałka: przejście do następnego lub poprzedniego okna.
 • Ctrl+n: przejście do następnej wiadomości w bieżącym oknie.
 • Ctrl+p: przejście do poprzedniej wiadomości w bieżącym oknie.
 • Ctrl+x: zamknij bieżące okno.
 • Ctrl + r: Przeszukaj bufor przewijania w poszukiwaniu określonego ciągu.